Grunnutdanning i ledelse

Programmet passer for deg som ønsker å utvikle din lederkompetanse på relativt kort tid. Det gir deg solid kompetanse til å fungere godt i en lederrolle, og gir deg nyttige verktøy du kan ta i bruk fra første forelesning.

Tidligere deltaker på programmet, Kristian Furuholmen
Meget dyktige forelesere med tung faglig kompetanse og erfaring innen ledelse, er en av de viktigste grunnene til at jeg gjerne anbefaler programmet til andre.

Kristian FuruholmenTeamleder, Serit Itum AS

KURSPAKKE MED PRISFORDEL

Programmet består av fire kurs innen sentrale fagområder. Kursene kan tas som en kurspakke med prisfordel eller gjennomføres hver for seg, da til kr 15.950 per kurs.

KURSENE SOM INNGÅR

Programmet går over to semestre, og du fullfører to kurs hvert semester:   
 • Situasjonsbestemt ledelse (høst): Gjennom dette kurset får du innsikt i ulike ledelsesformer, hvordan sette mål, delegere, gi tilbakemelding, konflikthåndtering og andre lederoppgaver.
 • Logistikk og markedsføringskanaler (høst): Her får du solid forståelse for logistikk, fra innkjøp til  ferdig produkt eller tjeneste til dine kunder. Du lærer om forsyningskjeder og ulike logistikkmodeller, og hvordan de kan implementeres i din organisasjon.
 • Personalledelse (vår): Her får du oversikt over lederens oppgaver, innen temaer som holdninger, verdier, lover, avtaler og samfunnsforhold som påvirker moderne personalledelse.
 • Grunnleggende bedriftsøkonomi (vår): Her lærer du de viktigste metoder og modeller innenfor  bedriftsøkonomi og hvordan du anvender dem i økonomisk styring.

  Les mer om gjennomføring av kursene her


DETTE FÅR DU

 • Lederverktøy som kvalifiserer deg for mer ansvar
 • Kunnskap du kan ta i bruk på jobb  fra første kursdag - innen ledelse, økonomistyring, markedsføring og logistikk
 • Du lærer å se nye muligheter for enkeltmennesker og for organisasjonen som helhet
 • Et nettverk av medstudenter fra mange ulike bransjer og stillinger du kan utveksle erfaringer med
 • Et attraktivt vitnemål fra BI - den eneste norske handelshøyskolen med tre internasjonale akkrediteringer


HVEM PASSER PROGRAMMET FOR

Grunnutdanning gir deg kompetanse innen kjerneområdene til alle administrative stillinger og vil gi deg faglig grunnlag for videre fordypning. Programmet krever ingen spesielle forkunnskaper, men det er en fordel om du har noen års arbeidserfaring. Det passer både for deg som har lederansvar og ønsker mer formell kompetanse innen ledelse, og for deg som vil kvalifisere deg for lederansvar i fremtiden, uansett hvilken bransje du jobber i. Etter ett års studier har du bygget deg grunnleggende kompetanse for å fungere i en lederrolle.


FAGLIG ANSVARLIGE

 

Del denne siden:

Til toppen