-
Alumni Awards

Alumnidagen 2021 – Alumni Awards

På Alumni Awards 2021 skal vi kåre to BI Alumni som har utmerket seg innen sine profesjonelle felt, bidratt til utviklingen av BI og som har gjort en forskjell gjennom å holde kontakt med BI.

15. april Kl. 11:30 kan du få med deg kåring av årets BI Alumni. Blant mange ivrige og flinke BI Alumni kårer vi vinnere i kategoriene:

  • Distinguished Alumni Award
  • Young Alumni Award

Alumnidagen 2021

Alumni Awards 2021 - Keep in touch

Vi inviterer alle våre alumni og studenter til å delta på et spennende arrangement der tema er verdien av gode nettverk, karriere-råd og en samtale om overgangen fra student til alumni. I tillegg vil vi kåre to BI Alumni som har utmerket seg innen sine profesjonelle felt og som har gjort en forskjell ved å bidra tilbake til BI på ulike områder. Kandidatene er nominert av andre alumni og ansatte på BI. Komiteen som har vurdert de nominerte kandidatene for kategoriene «Distinguished alumni» og «Young alumni» har også vurdert elementer som kandidatenes lederskap, sosiale engasjement, arbeid med studentene og engasjement i BI alumni-nettverket.

Handelshøyskolen BI inviterer deg til å følge med på et spennende arrangement der finalen er kåring og utdelingen av disse prisene.

 

Informasjon:
Dato: 15 april, 2021 (11:30-12:30)
Kontakt: alumni@bi.no

Distinguished Alumni Award

Distinguished Alumni Award deles ut av Handelshøyskolen BI, og gis til en fremtredende alumnus som har utmerket seg på flere måter, etter studiene på BI. Prisen gis til en person som har utmerket seg gjennom dedikasjon, lederskap, og frivillige bidrag for å fremme skolens og samfunnets utvikling. Tildelingen er den høyeste utmerkelsen som gis av BI Alumni.

Nominasjonskriteriene er:

  • Nominerte må være en uteksaminert student fra Handelshøyskolen BI eller en av de forhenværende institusjonene.
  • Nominerte må ha fått anerkjennelse for ekstraordinær prestasjon, utvikling av kunnskap, eller for frivillig bidrag til samfunnet gjennom anvendelse av utdanningen fra Handelshøyskolen BI
  • Nominerte må ha bidratt med støtte til BI og skolens alumni-nettverk
  • Nominerte må være en god rollemodell for nåværende studenter

De nominerte er:

Janicke Scheele
Stilling: Head of Responsible Investments at DNB Asset Management
Uteksaminert: Siviløkonom 1989

Janicke Scheele.jpgJanicke Scheele er uteksaminert fra Handelshøyskolen BI som Siviløkonom med spesialisering innen finans. I tillegg har hun en MBA i finans fra NHH. Hun er autorisert finansanalytiker og finansrådgiver, og har siden 1989 opparbeidet seg lang erfaring både i det norske og internasjonale kapitalmarkedet. Janicke har mer enn 17 års erfaring innenfor analyser, porteføljeforvaltning og strategisk ressursallokering. Videre har hun etter mange år med rådgiving av institusjonelle kunder, ledet etableringen av investeringsteamet for «Responsible Investment» i DNB Asset Management siden 2015, hvor hun også har ansvaret for ESG integrering og aktivt eierskap.


Begrunnelsen for nominasjonen:

Janicke Scheele har bidratt med utvikling av det nye masterprogrammet på BI «MSc i Sustainable Finance». Sammen med fakultetet ved Handelshøyskolen BI har hun gitt viktige innspill når det gjelder bærekraftig investering og verktøy for risikohåndtering. Janicke har også bidratt både som gjesteforeleser ved kurs tilknyttet Institutt for Finans, samt ved BI’s internasjonale webinar.

 

Ieva Martinkenaite
Stilling: VP Telenor Research, Head of Analytics and AI
Uteksaminert: PhD Strategic Management, 2015

Ieva Martinkenaite.jpgIeva Martinkenaite leder i dag avdelingen for “Analytics and AI” hos Telenorgruppen, et av verdens største mobilselskaper. Hun har ansvaret forskningen og utviklingen innen Artificial Inteligence og Machine Learning området i konsernet, og har en fremtredende rolle i det norske AI forsknings og innovasjonsmiljøet. Som visepresident i Telenor er hennes oppgave blant annet å være rådgiver overfor selskapets toppledelse og forretningsområder som digital teknologi og innovasjonsstrategi. I tillegg leder Ieva en felles innsatsstyrke i to store telekommunikasjons organisasjoner, GSMA og ETNO. Ieva har mer enn 15 års erfaring innen produktutvikling, forskning og rådgivningstjenester, og har i dag flere styreverv.


Begrunnelsen for nominasjonen:

Ieva har vært en aktiv gjesteforeleser ved BI fulltids programmer og Executive utdanning, særlig for Executive Master in Business Administration. Ieva har også bidratt som faglig gjest på fagseminarer i regi av Institutt for Strategi og Entreprenørskap, samt ved BI’s internasjonale webinar.

 

Maalfrid Brath
Stiling: Regional Managing Director Nordic & Baltics at ManpowerGroup
Uteksaminert: Siviløkonom 1989

Maalfrid Brath_1.jpgMaalfrid Brath har flere års erfaring som toppleder- og styremedlem. Hun er i dag styremedlem i NHO og Ungt Entreprenørskap Norge. I tillegg er hun regional direktør for Norden og Baltikum i Manpowergruppen hvor hun vært toppleder for de siste 12 årene. Hun har også tidligere vært i toppledelsen i Storebrand. Som leder fokuserer Maalfrid på å motivere sine ansatte. Hun mener at motivasjon i form av ansvar er viktig for tilfredsheten på arbeidsplassen. Hun er en person som setter fokus på menneskers liv og profesjonelle utvikling.


Begrunnelsen for nominasjon:

Maalfrid har vært styremedlem på BI siden 2011 og var nestleder i styret i perioden 2011 til 2017. I denne perioden bidro hun blant annet til å grunnlegge Alumni Advisory Board for å styrke relasjonsbyggingen mellom BI, tidligere studenter og bedrifter. Hun har også inspirert andre tidligere studenter til å opprettholde nærheten og tilknytningen til BI.
Maalfrid har siden hun ble uteksaminert på BI bidratt ved mange anledninger som gradueringstaler, forelesninger, ved akkrediteringer i tillegg til sitt bidrag i BIs styre.

 

Ludovic Caubet
Stilling: CommerceManaging Director- French- Norwegian Chamber of Commerce
Uteksaminert: Executive Master of Management in Energy, Oil and Gas, 2015

Ludovic Caubet.jpgLudovic Caubet har 20 års erfaring som leder i internasjonale virksomheter. I dag er Ludovic fungerende direktor i det fransk/norsk handelskammeret “CCFN” som bidrar med rådgivning til bedrifter om industrielle og kommersielle muligheter på det norske markedet. Gjennom arbeidet til CCFN har Ludovic bidratt til å bygge sterke relasjoner mellom akademikere og næringslivet. Han har regelmessig invitert BI-fakultetsmedlemmer og andre alumni til seminarer og konferanse fra CCFN. På denne måten bidrar han til relasjonsbyggingen mellom det franske og norske forretningsmiljøet, andre BI alumni i både Frankrike og Norge, samt med offentlig sektor.


Begrunnelsen for nominasjon:

Ludovic har en aktiv rolle iutvikling av samarbeidet mellom BI som faginstitusjon og det fransk-norske næringslivet, spesielt mot energisektoren. Gjennom det årlige seminaret ved BI har Ludovic har bidratt til åstyrke relasjonene mellom BI’s executive studenter, BI fakultet og norske/franske selskaper med internasjonalt perspektiv.

Young Alumni Award

Young Alumni Award deles ut til den alumnus som har utmerket seg innenfor en eller flere bransjer og som presterer på et høyt nasjonalt eller internasjonalt nivå. Mottakeren av denne prisen må være uteksaminert i løpet av de 10 siste årene.

Nominasjonskriteriene er:

  • Nominerte har utmerket seg tidlig i livet og demonstrerer et stort potensiale
  • Nominerte er anerkjent som en kommende ung leder gjennom dokumenterte prestasjoner
  • Nominerte har vist betydelig karriere progresjon og nyter stor tillit i ansvarlige stillinger innen deres virksomhet eller arbeidsfelt
  • Nominerte har oppnådd bred anerkjennelse gjennom utmerkelser, priser og / eller medieomtale

De nominerte er:

Karen Marie Gunnerud
Stilling: Project Manager at Oslo Kommune, Utviklings- og Kompetanseetaten
Uteksaminert: Bachelor’s in Business Administration and Marketing 2011, Campus Stavanger

Karen Marie Ramstad Gunnerud.jpgKaren Marie har en Bachelor in Business Administration and Marketing fra Handelshøyskolen BI. Hun er for tiden prosjektleder for digitaliseringsprosesser innen avfallshåndtering i Oslo kommune. Karen Marie jobber med ulike offentlige etater for utvikling, modellering og implementering av deres digitale prosesser, modernisering av infrastruktur, vedlikehold og ledelse. Da hun studerte ved Handelshøyskolen BI, representerte hun skolen i KPMGs «Case» konkurranse og JMUCC Montreal. Hun hadde også en aktiv rolle i BIs studentforening på nasjonalt nivå. Karen Marie har i tillegg en dobbel mastergrad fra Berlin School of Economics and Law i Tyskland og en MBA fra Symbiosis International University i India.

 

Begrunnelsen for nominasjonen:

Karen Marie har bidratt kontinuerlig ved ulike aktiviteter ved Handelshøyskolen BI, selv etter at hun fullførte sine studier ved skolen. Hun har deltatt som frivillig coach og sparringspartner for studenter ved flere ulike Case konkurranser, samt som medlem av juryen. Karen Marie er også et aktivt medlem av BI Alumni Advisory Board.

 

Nikolai Herman Skeie Wiencke
Stilling: Co- Founder of BlueCs and Special Consultant at Bærum Kommune
Uteksaminert: Bachelor’s in economics 2017, Campus Trondheim

Nikolai var i sin studietid et aktivt medlem av den lokale student organisasjonen ved Handelshøyskolen BI i Trondheim, og representerte skolen ved BIs Case konkurranse. Samtidig var Nikolai en av de beste studentene det året han ble uteksaminert fra Handelshøyskolen BI. Han mottok London Bridge Ward Scholarship for videre studier ved Cass Business School i London. I London hadde Nikolai flere internships blant annet ved London Stock Exchange. Etter fullført Bachelor ved Handelshøyskolen BI begynte han som Execution Trader i Beringer Finance. Der jobbet han et år før han tok en master i Internasjonal Sikkerhet ved IBEI i Barcelona. Under sluttføringen av masteroppgaven våren 2020 startet Nikolai sitt eget selskap BlueC sammen med to venner. Et selskap som bygger opp en forretningsmodell rundt havbaserte økosystemtjenester.

Nikolai har tatt et spennende veivalg og er for tiden tilbake i studier for å ta en Bachelor i Paramedisin. I tillegg jobber han i Bærum Kommune som spesialkonsulent, hvor han administrerer prosjekter for barn med spesielle behov.

 

Begrunnelsen for nominasjonen:

Nikolai har bidratt ved å representere BI Alumni-nettverket overfor studenter samt holdt foredrag i forbindelse med BI-rekrutteringsdager ved campus Trondheim. Samtidig har Nikolai bidratt med rekrutterings arbeid for nye studenter til campus Trondheim. Han har på frivillig basis reist rundt i hele Midt-Norge for å markedsføre Handelshøyskolen BI.

 

Espen Haugen
Stilling: Senior Business Consultant and Team-leader at Sopra Steria
Uteksaminert: Master’s in leadership and Organization Psychology, 2017, Campus Oslo

Espen Haugen.jpgEspen ble uteksaminert fra Handelshøyskolen BI Campus Oslo i 2017. I perioden som student involverte han seg i mange prosjekter innenfor studentforeningen og han hadde flere stillinger I BISO. Han ble senere utnevnt som Daglig leder for studentforeningen ved Handelshøyskolen BI i Oslo Campus. I dag jobber Espen i Business Consulting-avdelingen hos Sopra Steria og har blant annet arbeidet med endringsledelse, organisasjonsutvikling og kommunikasjon i større digitaliseringsprosjekter i privat og offentlig sektor.

 

Begrunnelsen for nominasjonen:

Espen er interessert i idrett. Helt siden 2010 har Espen deltatt i Bergensbaneløpet og han tar på seg Handelshøyskolen BIs drakt med stolthet. Espen bidro også som «Buddy Volunteer» i Fadderuka da han studerte på Handelshøyskolen BI. Etter uteksaminering har han også bidratt som BI Alumni gjest på Handelshøyskolen Bis rekrutterings dager.

 

Iben Bergstrøm
Stilling: Founder Color Vision and Digital Adviser-Content producer at Bergstrøm Consulting
Uteksaminert: Bachelor’s in marketing communication, Campus Bergen

Iben Bergstrøm.jpgIben har kombinert utdanning innen markedsføring sammen med kunst. Etter Iben ble ferdig uteksaminert fra Handelshøyskolen BI tok hun et kurs i tekstilfag for å lære om norske håndverks tradisjoner og teknikker. Hun har senere tatt en utdannelse ved Bergen kunst og design skole, samt ved University of Arts in London. Iben etablerte i 2010 eget selskap og lanserte motemerket Color Vision i 2019. Hun har også etablert selskapet Bergstrøm Consulting som gir rådgiving innen digitale plattformer og innhold. I dag jobber Iben som motedesigner og rådgiver gjennom hennes eget selskap. Iben har også vært gjesteforeleser på Handelshøyskolen BI Campus Bergen.

 

Begrunnelsen for nominasjonen:

Iben har siden 2019 vært gjesteforeleser ved BI Campus Bergen i kurs innen markedsføring og sosiale medier. Hennes forelesninger er godt likt blant studenter, spesielt fordi hun deler mye av sin profesjonelle erfaring med entreprenørskap innen moteindustrien.