BI 75 - Kunnskapsfestival 2018

Hvordan møte den digitale fremtiden?

Hvorfor må du henge med den digitale utviklingen, og hvordan oppnår du best resultater? Hvordan forbereder næringslivet sin aktivitet, organisasjon og sine ansatte på endringene som kommer?

Arrangementet er en del av BIs kunnskapsfestival 2018, som finner sted ved Handelshøyskolen BIs fire campuser. Bli også med oss på:

Praktisk info

 • Tid:fredag 9. november 2018 08.30 - 13.15
 • Sted:BI - campus Trondheim
 • Pris:Gratis
 • Kontakt:Gunhild Løvik-Stuen (gunhild.stuen@bi.no)

Program

 • Tid
 • Tittel
 • Foredrags­holdere
 • Registrering, kaffe og enkel servering

 • Den digitaliserte og datadrevne bedriften

  Digitalisering er overalt, og alle snakker om hva man kan gjøre med alle disse dataene bedriften har samlet på seg. Mange bedrifter og organisasjoner sliter med å forstå hva slags data de har, hva de kan gjøre med dem - og ikke minst, hva det vil si å være datadrevet. I dette foredraget vil Espen Andersen diskutere hva digitalisering og datadrevne beslutninger er, hvorfor det er så viktig, og hva man kan gjøre for å komme i gang og raskt få resultater.

  Foredrags­holdere

  Espen Andersen, Førsteamanuensis, Handelshøyskolen BI

 • Pause

 • Making the Digital Transformation work

  In this talk, Professor Christian Fieseler and Professor Sut I Wong will highlight the ongoing work of BI’s research center for Internet and Society to better understand the function, status, and meaning creation of work in the digitized economy and the impact of digital technologies in organizations. Specifically, they will discuss how to master the labor challenges of the digital transformation based on their studies conducted over recent years. In addition, they showcase the pitfalls of the emerging practice of virtual leadership and propose measures with which good leaders may greatly increase the effectiveness of online communities. In this talk, they will also discuss what might constitute attractive organizations for the future workforce and labor designs that could render the digital economy more inclusive, effective, and human-centered.

  Foredrags­holdere

  Sut I Wong, Professor og Christian Fieseler, Professor, Handelshøyskolen BI

 • Pause

 • Digitalisering vs. disruption i et lederperspektiv

  Hvordan forholder en leder i et etablert selskap, i en etablert bransje, seg til de to “buzz words” i et operativt og strategisk perspektiv. 

  Foredrags­holdere

  Steinar Nielsen, Administrerende direktør, Danica Pensjon

 • Når noe lite blir til noe stort - hvorfor annerledes-tenkerne lykkes

  Foredrags­holdere

  Milan Markovic, Chairman/COO i Sealab Ocean Group AS

 • Q&A

 • Lunsj og mingling

 • Espen Andersen

  Espen Andersen er førsteamanuensis ved BIs Institutt for strategi og entreprenørskap, førsteamanuensis II ved Institutt for Informatikk ved UiO, og en av lederne for BIs senter for digitalisering. Han har lang erfaring som forsker, konsulent og foredragsholder med store og små bedrifter over hele verden.

 • Sut i Wong

  Sut I Wong er professor i kommunikasjon og ledelse ved BIs Institutt for kommunikasjon og kultur. Hun er også en av lederne for BIs Senter for internett og samfunn, som forsker på innflytelsen digitale teknologier har på arbeidsliv og samfunn. Sut I forsker blant annet på relasjonsbasert ledelse, virtuell team-ledelse og ledelsespraksis for digital endring.

 • Christian Fieseler

  Christian Fieseler er professor i kommunikasjonsledelse ved Institutt for kommunikasjon og kultur, og grunnlegger og leder av BIs Senter for internett og samfunn. Fieseler er spesielt opptatt av hvordan individer og organisasjoner tilpasser seg hverdagen med nye, sosiale medier, og hvordan man designer deltakende og inkluderende rom i dette nye regimet.

 • Steinar Nielsen

  Steinar Nielsen er administrerende direktør i Danica Pensjon, Danske Bank sitt livselskap. I løpet av sine 16 år i Danske Bank-konsernet har han innehatt ulike lederroller, bl.a. salgs- og markedssjef, direktør for henholdsvis Produkter & salg og Personmarkedet, samt vært ansvarlig for strategiske partnerskap i Norge. Han har også deltatt og ledet en rekke innovasjonsprosjekter i konsernet.

 • Milan Markovic

  Milan Markovic er gründer og styreleder i SEALAB OCEAN GROUP. Høyt innovasjonstempo gjør at selskapet ligger i front med å digitalisere havbruksnæringen. Smarte kameraløsninger med kunstig intelligens er hovedproduktet, og med Trondheim som base og verden som arena, har selskapet utviklet en ny infrastruktur for dataoverføring og samspill mellom en mengde sensorer.