Marketing Research for Breakfast

Feilvurdering av digital reklameeffekt

Reklame i digitale kanaler øker raskt og utgjør nå om lag 40% av de totale medieinvesteringene i Norge. Annonsørene tilbys helt unike muligheter til å kjøpe finmaskede målgrupper. Men annonsørene blir lurt. Effekten måles nemlig ved å sammenligne respons hos de som har sett reklamen opp mot de i målgruppen som ikke har sett den. Og målt på denne måten finner man betydelige effekter, men det er altså en illusjon. I en nylig publisert studie med 15 felteksperimenter fant forskerne at den sanne effekten av digital reklame i gjennomsnitt var under en fjerdedel av det man normal får rapportert.

I dette seminaret vil vi gå igjennom denne studien og forklare hva forskerne fant og hva dette kan bety. Dette vil være input til en diskusjon om hvordan man ideelt skal måle effekten av digital reklame opp mot den metoden som i dag brukes for å rapportere kampanjeeffekter. Måling av reklamens effekt på salg er et tema som diskuteres hyppig både hos annonsører og blant forskere, og det er ikke trivielt. Det er mange faktorer som påvirker salg i tillegg til reklame, og ikke minst er reklamens effekt avhengig av budskap og mediekanal. Vi ønsker å diskutere hva annonsører og andre praktikere som jobber med reklame opplever som vanskelig og hvor mer forskning kan være nyttig.

Førsteamanuensis Auke Hunneman er en kapasitet på analytisk modellering i markedsføring og har publisert en rekke artikler i internasjonale journaler. Han er også faglig ansvarlig for BIs Master of Science program i Business Analytics.

Professor Fred Selnes har betydelig erfaring og innsikt i markedsstrategi og tema som segmentering, CRM, merkebygging og organisering av markedsarbeidet. Han underviser blant annet et Master of Science kurs med tittel «Digital Topics in Marketing». Han har publisert en rekke artikler i internasjonale tidsskrifter og skrevet flere lærebøker. Han er også grunder av selskapet CPM Analytics.

Praktisk info

 • Tid:tirsdag 22. oktober 2019 08.00 - 09.30
 • Sted:BI - campus Oslo
 • Kontakt:Bjørn K. Svendsen (alumni@bi.no)

«Marketing Research for Breakfast» er en møteplass for forskere og utøvere innen markedsføring der BIs markedsføringseksperter presenterer sine nyeste forskningsresultater på områder som er relevante for næringsliv og offentlig virksomhet. Du - som deltaker - får muligheten til å diskutere hvordan disse resultatene påvirker din virksomhet.

Gratis deltakelse. Sørg for å registrere deg da det er begrenset med plass.

Program

 • Tid
 • Tittel
 • Foredrags­holdere
 • Registrering og enkel frokost

 • Feilvurdering av digital reklameeffekt

  Foredrags­holdere

  Førsteamanuensis Auke Hunneman og Professor Fred Selnes

 • Diskusjon og spørsmål