Alumni

Lederens verktøykasse: Hvordan skape de nye arbeidsplassene? Fra Start-ups til Scale-Ups

Nøkkelen til å skape flere vekstbedrifter er å utvikle sterkere innovative økosystem hvor næringsliv, entreprenører og venturekapital samhandler tett med forskningsmiljø og myndigheter.

Nyere forskning viser at de unge bedriftene står for 2/3 av netto jobbskaping i næringslivet. Halvparten av disse nye jobbene kommer i de tusenvis av små nye bedrifter (Start-ups), mens den andre halvparten kommer i noen få unge vekstbedrifter (Scale-ups). Det er følgelig disse bedriftene som det bør legges spesielt til rette for, og det er disse bedriftene som representerer det nye næringslivet.

Nøkkelen til å skape flere vekstbedrifter er å utvikle sterkere innovative økosystem hvor næringsliv, entreprenører og venturekapital samhandler tett med forskningsmiljø og myndigheter. Mangelen på vekstkapital er en utfordring som må løses, men mye kan også gjøres ved å utvikle kommersialiseringskompetanse. Her har for eksempel Handelshøyskolen BI en viktig rolle.

Program:
kl. 08.00-08.30 Registrering og enkel frokost.
kl. 08.30-09.15 Hvordan skape de nye arbeidsplassene? Fra Start-ups til Scale-ups ved Professor Torger Reve, Institutt for Strategi og Entreprenørskap ved Handelshøyskolen BI.
kl. 09.15-09.30 Spørsmål og svar

Velkommen!

 

Praktisk info

  • Tid:torsdag 1. november 2018 08.00 - 09.30
  • Sted:BI - campus Trondheim
  • Kontakt:Gunhild Løvik-Stuen (gunhild.stuen@bi.no)