BIs historie år for år

På denne siden finner du BIs historie år for år.

Fra BIs lokaler i Frysjaveien
Photo: Fra BIs lokaler i Frysjaveien

1943: Etableringen
”Bedriftsøkonomisk institutt” blir opprettet som aksjeselskap 1. juni av Finn Øien og hans partner Jens Rosef. Skolen tilbyr bare kveldskurs.

1944: Tre eiere
BI har nå tre eiere; Finn Øien som har ansvar for administrasjon, undervisning og tidsskrifter. Jens Rosef som har ansvaret for konsulentavdelingen i regnskap og revisjon, samt Nils Skott som har kommet inn i rasjonaliseringsavdelingen.

1945: Seks virksomheter
BI har nå seks avdelinger: Kurs, konsulentavdeling (rasjonalisering), regnskap og revisjon, BIs indeks, trykkeri og gårdsbestyrelse.

1946: Dagstudium lanseres
BI lanserer sitt første dagstudium som går over to år: Kontorledelse I og II.

1947: Kandidatforeningen
Ferdigutdannede BI-kandidater oppretter Norsk Bedriftsorganisatorisk Forening.

1954: Godkjennelse
Studenter ved BI blir godkjente som lånetakere i Statens Lånekasse for utdanning.

1957: Undervisningen samles
All undervisning samles under ett tak, i Finn Øiens villa i Ivar Aasens vei.

1959: Lokalavdeling
Undervisning i bedriftsøkonomi igangsettes i Drammen. Etterhvert blir lignende tilbud etablert ved andre samarbeidende skoler.

1963: Satsing på språk
BI installerer et større språklaboratorium.

1964: Faglig stab
BI satser på faste forelesere, og ansetter sine første fem studierektorer.

1964: Studentsamfunn
Bedriftsøkonomisk Studentsamfunn (BS) ble opprettet. Egne kjellerlokaler i Haakon den godes vei ble fast tilholdssted.

1966: INSIDE studentavis
En av Norges største og mest leste studentaviser gir ut sitt første nummer.

1967: Den første datamaskin
BI begynner med elektronisk databehandling på en tid hvor det bare eksisterer en datamaskin i Norge. Ti år senere får BI sin egen IBM-maskin.

1967: Behov for mer plass
BI flytter inn i gamle Christian Holter Lysfabriks lokaler i Frysjaveien, hvor lokalene var større og mer egnet for undervisning.

1968: Studiet utvides
Dagstudiet utvides fra to til tre år, og får navnet diplomøkonomstudiet. Kveldsstudiet fikk navnet bedriftsøkonomstudiet.

1969: Statsstøtte
BI mottar statsstøtte for sine studier på dagtid. Skolen blir omdannet fra en privateid bedrift til en non-profit stiftelse, og er en kraftig stimulans til faglig opprustning.

1977: Det første rektorvalg
Gerson Komissar blir valgt til rektor. Finn Øien går over til å bli styreformann for BI stiftelsen. Komissar har vært ansatt som rektor siden 1975.

1979: Flytting og studiumutvidelse
BI vokser og flytter til et moderne nybygg på Nadderud i Bærum. I det samme året innlemmes Revisorstudiet I Oslo (RiO), og BI tilbyr treårig revisorstudium.

1981: Ny rektor
Jørgen Randers blir valgt til ny rektor – den første rektor som blir hentet utenfor BI systemet.

1983: Fire professorer til BI
BIs ire første professorer blir ansatt etter faglige vurderinger med eksterne kommisjonsmedlemmer. Pål Korsvold ansettes som professor i finans, Gøran Persson som professor i logistikk, Arne Jon Isachsen som professor i internasjonal finans og Rolf Høyer blir ansatt som professor i informasjons- og databehandling.

1985: Et nasjonalt nettverk
BI vedtar å opprette sitt eget nasjonale nettverk av høyskoler. De 10 samarbeidende skolene blir enten lagt ned eller innlemmet I BIs nettverk.

1985: Siviløkonomtittelen
BI blir tildelt siviløkonomtittelen, som er av stor betydning for BIs anerkjennelse som handelshøyskole.

1987: Treårig tilbud ved alle høyskolene
Tilbudet ved BIs regionale høyskoler utvides, og man kan nå ta det toårige kandidatstudiet og bygge på til treårig diplomøkonomstudium.

1988: BIs bygg i Sandvika står klart

1989: Peter Lorange blir valgt til rektor

1990: Masterstudier
BI første mastertilbud starter: Master of Business Administration og Master of Science.

1991: Partnerskap med næringslivet 
BI inngår partnerskapsavtaler med et tyvetalls store norske bedrifter.

1992: BI Associates
BI inngår samarbeid med mellomstore, internasjonalt orienterte bedrifter

1992: Master of Management
BI satser på etter- og videreutdanningsmarkedet ved å tilby studieprogrammer som er spesielt tilpasset personer som ønsker å fortsette å arbeide ved siden av studiene.

1992: Fusjoner
BI fusjonerer med Norges Markedshøyskole, NILA og Oslo Handelshøyskole. Samtidig overtas Oslo Markedsføringshøyskole.

1992: Universitetet i Oslo
BI og Universitetet I Oslo inngår samarbeidsavtale om forskning og undervisning.

1993: Leif Frode Onarheim blir valgt til rektor

1993: Doktorgrad
Doktorgradsprogrammet blir etablert i samarbeid med Universitetet i Oslo og Handelshøjskolen i København.

1995: Godkjenning Master of Management
Master of Management studiet ble i 1995 offentlig godkjent av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. I Norge har Handelshøyskolen BI eneretten til Master of Management tittelen

1995: Nordisk senter åpnes i Kina
Det nordiske senteret ved Fudan i Shanghai åpnes i 1995 med kandidater på BIs Master of Management studium. De første kandidatene i Shanghai blir uteksaminert januar 1998.

1997: Torger Reve blir valgt til rektor

1998: Navneendring
BI Stiftelsens styre har vedtar navneendring på en rekke sentrale enheter. Hovedregelen er at alle enheter skal bruke navnet Handelshøyskolen BI i tillegg til sine avdelingsnavn. NMH videreføres som eget merkenavn.

1998: Godkjenning av dr. oecon
Handelshøyskolen BI får retten til å tildele graden dr. oecon.

1999: Internasjonal akkreditering
Handelshøyskolen BI får europeisk kvalitetsgodkjenning (EQUIS).

2000: BI og NVH fusjonerer
Norges Varehandelshøyskole (NVH) blir Handelshøyskolen BIs nisjeskole innen varehandel.

2000: BI og Det norske Shippingakademi fusjonerer
Integrasjonen mellom BI og Det norske Shippingakademi (DnS) er et ledd i BIs satsing på skipsfart.

2000: BI tildeler første dr.oecon i egen regi
Per Ingvar Olsen disputerer med avhandlingen "Transforming Economics - The Case of the Norwegian Electricity Market Reform".

2000: International School of Management åpnet i Litauen
International School of Management (ISM) inngår i BIs høyskolenettverk som en forskningsbasert, europeisk managementskole. Dette er en strategisk etablering for å få fotfeste i et land med et godt økonomisk potensiale.

2001: BI Høyskolen for offentlig ledelse opprettet
Satsingen mot offentlig sektor i Norge omfatter tildels gradsrettede studier og delvis bedriftsinterne opplæringsprogrammer tilpasset den enkelte bedrifts eller bransjens behov.

2002: BI fusjonerer med Forsikringsakademiet

2002: Lokalisering i Nydalen vedtatt
Handelshøyskolen BI vedtar flytting av hele BIs virksomhet i Osloregionen til nye lokaler i Nydalen. Virksomheten i Sandvika, på Schous, Skøyen og Ekeberg flyttes i 2005.

2002: Første kvinnelige professor 
Bente R. Løwendahl blir professor i ledelse og bedriftskultur.

2003: 60-års jubileum
Jubileet markeres med fest i Oslo Rådhus, forskningsdag og Johan Throne Holst-konferanse. BI utnevner Philip Kotler, Michael Brennan og Michael Porter til æresdoktorer.

2003: Fransk samarbeid
BI etablerer et internasjonalt Executive MBA-program i samarbeid med ESCP-EAP, Paris.

2004: Kvalitetssertifikater
NOKUT godkjenner BIs kvalitetssikringssystemer. BI går også opp til eksamen for den europeiske kvalitetsgodkjenningen EQUIS.

2005: BI åpner nytt kunnskapsbygg
Miljøene fra Sandvika, Schous og Ekeberg samles i nytt kunnskapsbygg i Nydalen. Handelshøyskolen BI i Oslo er klar til høstsemesteret 2005 (1. august).

2005: Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI i Oslo - SBIO opprettes

2005: Ole Stenvinkel Nilsson ansettes som rektor
Ole Stenvinkel Nilsson fra Handelshøjskolen i København ansettes som ny rektor, men trekker seg fra stillingen etter kort tid på grunn av sykdom. Prorektor Inge Jan Henjesand fungerte som rektor frem til Colbjørnsen tiltrådte.

2006: BIs grunnlegger forlater oss
27. januar gikk BIs grunnlegger Finn Øien bort (1912 - 2006)

2006: Tom Colbjørnsen ansettes som rektor

2006: Endring av studiestedene
BIs styre beslutter å opprettholde studiestedene i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Agder og Buskerud. Studiestedene i Lillestrøm, Gjøvik, Vestfold, Telemark, Tromsø, Østfold og Ålesund legges ned.

2008: BI blir vitenskapelig høyskole
BI blir akkreditert som vitenskapelig høyskole av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning (NOKUT). Akkrediteringen gir BI rett til selv å opprette og nedlegge nye studier.

2010: Tom Colbjørnsen ansatt som rektor for ny periode

2011: BIs engelske navn endres
Navnet endres fra BI Norwegian School of Management til BI Norwegian Business School

2014: Inge Jan Henjesand ansettes som rektor

2014: BI mottar akkreditering fra Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB).

Del denne siden:

Til toppen