Hvis krise eller uønsket hendelse oppstår skal du gjøre følgende:

  1. Kjenne til og etterleve BRANNINSTRUKSEN.
  2. Ved behov varsle nødetat:
    Brann: 110

    Politi: 112

    Lege/ ambulanse: 113
  3. Varsle internt - Førstehjelpsteam, Nydalen: 46 41 08 00 (kl 07.30 - 16.00)

Krisetelefon for media: 40 00 46 21

  BI Oslo            
BI Bergen        
BI Stavanger   
BI Trondheim   
Resepsjon 46 41 03 81
46 41 03 82
46 41 03 83
98 25 16 00
98 25 17 00  98 25 17 60
Etter
stengetid/ helg
47 64 65 74 02452 810 30 333 98 25 17 63
Studentforening SBIO ved store
studentarrangement;
46 41 07 70
     

Del denne siden:

Til toppen