Fotografering og filming på BI

Retningslinjer for fotografering og filming i BIs bygninger.

Fotografering og filming på BI er lov med tillatelse.

Ønsker du å filme eller fotografere på noen av BIs campuser krever dette en godkjent tillatelse som må medbringes. En slik tillatelse sikrer at BIs ansatte til enhver tid er orientert og at studentene som oppholder seg på området ikke forstyrres.

Last ned skjemaet her, fyll det ut, og sende det på e-post til i god tid.

Retningslinjer

  • Godkjente søknader må skrives ut og medbringes.
  • Handelshøyskolen BI er et studiested og en arbeidsplass, det er da spesielt viktig at studenter og ansatte ikke forstyrres
  • Studenter og ansatte skal ikke filmes eller fotograferes uten tillatelse
  • Det er ikke mulig å filme/fotografere inne på BIs bibliotek
  • Det er ikke mulig å filme/fotografere i undervisningen på BI uten tillatelse fra foreleser
  • Alle som filmer/fotograferer uten tillatelse kan bes om å avbryte filmingen/fotograferingen

Nyhetsmedier og privatpersoner

For nyhetsmedier holder det å vise gyldig presse-ID. Privatpersoner som ønsker å fotografere eller filme for privat bruk trenger ikke å søke om tillatelse. Det kreves allikevel at begge disse gruppene også følger retningslinjene beskrevet over.

Handelshøyskolen BI ber om at våre retningslinjer følges og respekteres, og alltid rette seg etter de anvisninger som gis.

Lyd

For journalister som ønsker å filme bruker BI frekvenser mellom 566.000 - 607.000 Mhz i våre undervisningsrom. Alle journalister bes derfor holde seg enten under eller over disse frekvensene, så ikke dette forstyrres.

I enkelte auditorier er det også xlr vegguttak med mulighet for tapping av lyd, ta kontakt med for mer informasjon.

Del denne siden:

Til toppen