Presserom

Fotografering og filming på BI

Vi har retningslinjer for fotografering og filming i BIs bygninger. Ønsker du å filme eller fotografere på noen av BIs campuser krever dette en godkjent tillatelse som må medbringes. Grunnet høy etterspørsel prioriteres henvendelser som er sterkt relatert til BIs studier og forskning.

Søknad om filming og fotografering

Hva ønsker du å gjøre?

Retningslinjer

  • Godkjente søknader må skrives ut og medbringes.
  • Handelshøyskolen BI er et studiested og en arbeidsplass, det er da spesielt viktig at studenter og ansatte ikke forstyrres
  • Studenter og ansatte skal ikke filmes eller fotograferes uten tillatelse
  • Det er ikke mulig å filme/fotografere inne på BIs bibliotek
  • Det er ikke mulig å filme/fotografere i undervisningen på BI uten tillatelse fra foreleser
  • Alle som filmer/fotograferer uten tillatelse kan bes om å avbryte filmingen/fotograferingen

Nyhetsmedier og privatpersoner

For nyhetsmedier holder det å vise gyldig presse-ID. Privatpersoner som ønsker å fotografere eller filme for privat bruk trenger ikke å søke om tillatelse. Det kreves allikevel at begge disse gruppene også følger retningslinjene beskrevet over.

Handelshøyskolen BI ber om at våre retningslinjer følges og respekteres, og alltid rette seg etter de anvisninger som gis.

Lyd

For journalister som ønsker å filme bruker BI frekvenser mellom 566.000 - 607.000 Mhz i våre undervisningsrom. Alle journalister bes derfor holde seg enten under eller over disse frekvensene, så ikke dette forstyrres.

I enkelte auditorier er det også xlr vegguttak med mulighet for tapping av lyd, ta kontakt med BI Learninglab for mer informasjon.