BI mottar mange henvendelser hver uke fra mange forskjellige institusjoner som ønsker å gjennomføre undersøkelser på BI. En koordineringsgruppe nedsatt av Handelshøyskolen BI har derfor utarbeidet nye retningslinjer for undersøkelser rettet mot ansatte og studenter. Gruppen har også fått mandat til å vurdere hvilke undersøkelser som kan utføres.

Den som ønsker å utføre undersøkelser rettet mot ansatte eller studenter må søke koordineringsgruppen om tillatelse til gjennomføring i god tid før undersøkelsen skal utføres. Gruppen vil i tillegg til å vurdere det totale opplegget, også kunne sette restriksjoner for utvalgsstørrelse og tidsrom.

Motvirke lav svarprosent

- Bakgrunnen for koordineringsgruppen og de nye retningslinjene er at det over lang tid har vært utført mange undersøkelser mot de to gruppene. Resultatet av dette er en sterkt fallende svarprosent. Denne utviklingen er ikke ønskelig for en del av våre viktigste undersøkelser, sier direktør for organisasjon og kommunikasjon Wenche Nilsen.

Søknadsbehandling

Undersøkelser som er strategisk viktige for BI, eller som er lovpålagt vil bli prioritert. Ta kontakt med koordineringsgruppens leder for mer informasjon. Koordineringsgruppen treffes en gang i måned. Vi foreslår derfor at du sender søknaden din i god tid for undersøkelsen skal gjennomføres slik at gruppen har tid til å behandle din søknad.

Del denne siden:

Til toppen