Er Norge en digital sinke?

Er Norge en digital sinke?

Hvorfor synes avstanden fra ord til handling å være lengre enn nødvendig når digitalisering har blitt viet mye oppmerksomhet den senere tiden?

26 jan
  • Kontakt:
  • Sted:BI - campus Oslo
  • Tidsrom:Torsdag 17:30 - 20:00
Den Norske produktivitetsveksten har i perioden 1970-2005 vært langt sterkere enn i de aller fleste andre land og har vært den viktigste forklaringen på den sterke velstandsveksten. Men, den har falt etter 2005. Digitalisering kan snu denne trenden.

Vi inviterer til en faglig ettermiddag hvor du får vite mer om hvorfor avstanden fra ord til handling synes å være lengre enn nødvendig når digitalisering har blitt viet mye oppmerksomhet den senere tiden. 

Det er bortimot uomstridt at det må bli mye større fart på produktivitetsveksten i Norge, og at dette er avhengig av at flere prosesser og flere brukeropplevelser forsterkes av digitalisering. Likevel er det mye som tyder på at norske virksomheter - offentlige såvel som private - sliter med innovasjonstakten. 

Vi har gitt digitalisering mye oppmerksomhet og mye omtale, men avstanden fra ord til handling synes å være lengre enn nødvendig. 

BI Alumni, Econas IT-nettverk og Dataforeningens faggruppe for ledelse og strategi inviterer til presentasjon og diskusjon 26.januar 2017 kl 17:30-20:00 hos Handelshøyskolen BI i Oslo. 

PROGRAM
Innlegg om spørsmålet "Er Norge en digital sinke?" fra: 
  • Ragnvald Sannes og Espen Andersen, Senter for Digitalisering ved Handelshøyskolen BI, presenterer forskningsfunn og erfaringer 
  • Per Melchior Koch, Innovasjon Norge, med erfaring og empiri fra frontlinjen i norsk innovasjon 
  • Turid Elisabeth Solvang, Future Boards, med kunnskap og innsikt om digitaliseringsdebatten fra styrets ståsted i ledende norske virksomheter 
  • Paneldiskusjon blant innlederne og andre paneldeltagere 
  • Spørsmål og svar i salen 
  • Mingling og påfølgende diskusjon
 
PRAKTISK INFORMASJON
Dato: 26. januar 2017
Tid: kl. 17:30 - 20:00 
Sted: Handelshøyskolen BI - campus Oslo 
Adresse: Nydalsveien 37 
Rom: Informasjon kommer.

PÅMELDING

Arrangementet er gratis og åpent for alle.
Enkel servering. 

Vi forventer stor interesse og oppmuntrer til tidlig påmelding.


Velkommen
 

Del denne siden:

Til toppen