-
Ansattprofil

Sverre Ubisch

Visiting phd candidate

Publikasjoner

Ubisch, Sverre Søyland & Wang, Pengfei (2019)

Spanning Crisp Categories: Primary Category, Complementary Category, and Their Contrasts

Academy of Management Proceedings Doi: https://journals.aom.org/doi/10.5465/AMBPP.2019.14391abstract

Luzzi, Alessandra & Ubisch, Sverre Søyland (2018)

Crowdfunding and Product Market Performance

[Academic lecture]. Bergen 2018 Entrepreneurship and Finance Conference, NHH.

Ubisch, Sverre Søyland (2017)

Betydelig omfang av FoU rettet mot bioøkonomi

[Article in business/trade/industry journal]. Forskningspolitikk

Sarpebakken, Bo & Ubisch, Sverre Søyland (2017)

Ressursinnsatsen til marin FoU og havbruksforskning i 2015

[Report]. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU.

Etter avtale med Norges forskningsråd har NIFU kartlagt ressurser anvendt innenfor marin FoU og havbruksforskning i 2015. Tilsvarende undersøkelser er gjennomført hvert annet år siden 1999 for marin FoU, mens havbruksforskning ble del av undersøkelsesopplegget i 2001.

Aksnes, Dag W.; Boateng, Sadiq, Bremnes, Helge, Foyn, Frank, Iversen, Eric James, Nygård, Geir, Piro, Fredrik Niclas, Rørstad, Kristoffer, Bergem, Bjørn Greger, Schjølberg, Rune Rambæk, Senneseth, Knut, Solberg, Espen, Spilling, Olav R & Ubisch, Sverre Søyland (2016)

Resultater og effekter av FoU og innovasjon

Solberg, Espen (red.). Det norske forsknings- og innovasjonssystemet – statistikk og indikatorer 2016

Akademisk grad
År Akademisk institusjon Grad
2015 Oslo and Akershus University College Master of Science
2007 University of Oslo M.A.
Arbeidserfaring
År Arbeidsgiver Tittel
2017 - Present BI Norwegian Business School PhD Candidate