Fagprofil

Afra Koulaei

Visiting phd candidate - Institutt for markedsføring