-
Ansattprofil

Oda Nedregård

Visiting phd candidate - Institutt for samfunnsøkonomi

Publikasjoner

Frøjd, Elise Koppang; Abrahamsen, Bente & Nedregård, Oda (2018)

Faglig interesserte studenter fullfører oftere utdanningen

Forskning.no [Internett]

Nedregård, Oda (1)

Amerikanske tilstander

Dagsavisen [Kronikk]

Frøyland, Kjetil; Nordberg, Tanja Haraldsdottir & Nedregård, Oda (2018)

Nyere kunnskap om inkluderende arbeidsliv (IA). Sammenstilling og vurdering av studier med relevans for IA-avtalens mål og for et godt IA-arbeid, publisert i perioden 2014-2018.

[Report]. Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet.

Nedregård, Oda & Abrahamsen, Bente (2018)

Frafall fra profesjonsutdanningene ved OsloMet

[Report]. OsloMet- storbyuniversitetet.

Denne rapporten presenterer resultatene fra prosjektet «Frafall fra profesjonsutdanninger ved OsloMet». Formålet med prosjektet var å få mer kunnskap om omfang og årsaker til frafall ved OsloMet. Prosjektet er gjennomført ved Senter for profesjonsstudier (SPS) med professor Bente Abrahamsen som prosjektleder. Prosjektet er finansiert av OsloMets strategimidler, studieadministrasjonen og SPS. Takk til studiedirektør Marianne Bratland og prorektor Nina Waaler. Prosjektet omfatter 12 profesjonsutdanninger på bachelor-nivå. Analysene er basert på StudData med påkoblede FS-data. Tilrettelegging av datamaterialet og analysene er utført av vitenskapelig assistent Oda Nedregård. Resultatene er presentert i kapittel 2-7. Oda Nedregård og Bente Abrahamsen har samarbeidet om disse kapitlene.

Akademisk grad
År Akademisk institusjon Grad
2016 University College London Master of Arts
Arbeidserfaring
År Arbeidsgiver Tittel
2016 - Present BI Norwegian Business School PhD Candidate