Fagprofil

Olga Mikhailova

Visiting phd candidate - Institutt for strategi

Publikasjoner registrert i Cristin

(Register for vitenskaplige publikasjoner)

Akademisk grad
År Akademisk institusjon Grad
2011 Sveriges Landtbruksuniversitet Master of Science