Fagprofil

Derek Edward Matthews

Førstelektor - Institutt for kommunikasjon og kultur

Publikasjoner

Matthews, Derek (2004)

The Canadian Election 2004

The Americanist

Matthews, Derek Edward (2010)

Focusing on Learning Outcomes: Meeting the Challenge

[Article in business/trade/industry journal]. Språk og språkundervisning

Matthews, Derek (2005)

Particularism, Universalism and Ethics

[Academic lecture]. Association for Business Communication, 7th European Convention.

Akademisk grad
År Akademisk institusjon Grad
1993 University of Oslo Master Cand. Philol.
1977 University of Prince Edward Island Ped. Seminar
1976 University of Prince Edward Island B.A.
Arbeidserfaring
År Arbeidsgiver Tittel
2003 - Present BI Norwegian Business School Senior Lecturer
1993 - 2003 University of Oslo Part-time teacher
2001 - 2002 BI Norwegian Business School Assistant professor
1989 - 2001 BI Norwegian Business School Part-time teacher
1987 - 2001 University of Oslo Higher Executive Officer