Fagprofil

Finn Frandsen

Professor II - Institutt for kommunikasjon og kultur