Fagprofil

Gerhard Emil Schjelderup

Høyskolelektor - Institutt for kommunikasjon og kultur

Publikasjoner

Hernes, Tor; Schjelderup, Gerhard & Vaagaasar, Anne-Live (2008)

White as snow or milk?

Ch. Garsten and T. Hernes (eds), Ethical Dilemmas in Management

Hernes, Tor & Schjelderup, Gerhard (2005)

En forklaring på forhold mellom stabilitet of dynamikk i Tine

Kooperativ Aarsbok

Hernes, Tor; Vaagaasar, Anne-Live & Schjelderup, Gerhard (2005)

Hvit som snø eller melk? Samvittighetshåndtering i kooperativ virksomhet

F. Nyeng and G. Wenn: Organisasjon og emosjoner

Hernes, Tor & Schjelderup, Gerhard (2005)

En forklaring av stabilitetens dynamikk: Et rekursivt syn på dypstrukturer og strategisk endring

Nordiske organisasjonsstudier, 7(1), s. 5- 31.

Akademisk grad
År Akademisk institusjon Grad
2001 Illinois State University Master of Science
1999 Norwegian School of Marketing B.S.
2001 Illinois State University Master of Science
1999 Norwegian School of Marketing B.S.
Arbeidserfaring
År Arbeidsgiver Tittel
2013 - Present BI Norwegian Business School Leader of the Union
2001 - Present BI Norwegian Business School Lecturer