-
Ansattprofil

Trond Petersen

Professor II - Institutt for kommunikasjon og kultur

Publikasjoner

Birkelund, Gunn Elisabeth & Petersen, Trond UC Berkeley (2011)

A norvég egyenjogúsági paradoxon. Társadalmi nemek és munka a jóléti tásadalomban

Hagemann, Gro (red.). A norvég modell. A társadalmi nemek esélyegyenlösége és egyenjogúsága

Petersen, Trond K.A; Penner, Andrew & Høgsnes, Geir (2011)

THE MALE MARITAL WAGE PREMIUM: SORTING VS. DIFFERENTIAL PAY

Industrial & labor relations review, 64(2), s. 283- 304. Doi: 10.1177/001979391106400204

Høgsnes, Geir; Penner, Andrew & Petersen, Trond UC Berkeley (2010)

Betydning av ekteskap og barn for kvinnrs lønn

Album, Dag; Hansen, Marianne Nordli & Widerberg, Karin (red.). Metodene våre. Eksempler fra samfunnsvitenskapelig forskning

Birkelund, Gunn Elisabeth & Petersen, Trond UC Berkeley (2010)

Det norske likestillingsparadokset. Kjønn og arbeid i velferdssamfunnet

Frønes, Ivar & Kjølsrød, Lise (red.). Det norske samfunn

Petersen, Trond K.A; Penner, Andrew & Høgsnes, Geir (2010)

The Within-Job Motherhood Wage Penalty in Norway, 1979-1996

Journal of Marriage and Family, 72(5), s. 1274- 1288. Doi: 10.1111/j.1741-3737.2010.00764.x

Høgsnes, Geir; Penner, Andrew & Petersen, Trond (2009)

Betydning av ekteskap og barn for kvinners lønn sortering på stillinger versus ulik lønn for likt arbeid

Sosiologisk Tidsskrift, 17(4), s. 353- 379.

Petersen, Trond Karl Arne (2009)

Opportunity

Hedstrøm, Peter & Bearman, Peter (red.). The Oxford Handbook of Analytical Sociology

Høgsnes, Geir; Penner, Andrew & Petersen, Trond K.A (2008)

Menns lønnspremie fra ekteskap: Sortering eller påvirkning versus ulik belønning

Sosiologisk Tidsskrift, 16(3), s. 211- 236.

In this article, we examine whether the male marital and parenthood premium arise: (i) due to differential pay by employers, (ii) from differential sorting of employees on occupations and establishments, or (iii) from changed behaviour when men get married.

Høgsnes, Geir; Penner, Andrew & Petersen, Trond Karl Arne (2008)

Menns lønnspremie fra ekteskap sortering eller påvirkning versus ulik belønning

Sosiologisk Tidsskrift, 16(3), s. 211- 236.

Petersen, Trond Karl Arne (2008)

Discrimination: Conscious or Nonconscious

Grusky, David B.; Ku, Manwai C. & Szelenyi, Szonja (red.). Social Stratification: Class, Race, and Gender in Sociological Perspective

Høgsnes, Geir & Petersen, Trond Karl Arne (2007)

Betydningen av familie og barn for kvinner og menns lønns- og stillingsopprykk

Gåsdal, Odd; Løyning, Trond, Hjellbrekke, Johs. & Brusdal, Ragnhild (red.). Makt, mening og struktur. Festskrift til Sigurd Grønmo

Høgsnes, Geir; Petersen, Trond Karl Arne & Veiden, Pål (2006)

Den økonomisk-sosiologiske tradisjon - historisk oversikt og aktuelle perspektiver

Sosiologi i dag, 36(2), s. 71- 97.

Høgsnes, Geir; Penner, Andrew & Petersen, Trond Karl Arne (2006)

Betydningen av familie og barn for kvinner og menns lønn

Søkelys på arbeidsmarkedet, 23(1), s. 31- 37.

Petersen, Trond Karl Arne & Togstad, Thea Maria (2006)

Getting the Offer: Sex Discrimination in Hiring

Research in Social Stratification and Mobility, 24(3), s. 31- 37.

Petersen, Trond Karl Arne (2006)

Motive and cognition: Conscious and unconscoius processes in employment discrimination

Elster, Jon; Gjelsvik, Olav, Hylland, Aanund, Moene, Karl-Ove & Melberg, Hans Olav (red.). Understanding Choice, Explaining Behaviour: Essays in Honour of Ole-Jørgen Skog

Petersen, Trond Karl Arne & Milgrom, Eva-Marie Meyersson (2006)

Is There a Glass Ceiling in Sweden, 1970-1990? A Panel Analysis of Lifecycle and Cohort Effects

Blau, Francine; Brinton, Mary & Grusky, David (red.). The Declining Significance of Gender

Høgsnes, Geir; Petersen, Trond Karl Arne & Nielsen, Roy A (2005)

Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn og betydningen av stillingsnivå

Søkelys på arbeidsmarkedet, 22(2), s. 205- 214.

Petersen, Trond Karl Arne; Saporta, Ishak & Seidel, Marc-David (2005)

Getting Hired: Sex and Race

Industrial Relations, 44(3), s. 416- 443.

Høgsnes, Geir; Nielsen, Roy-Andre & Petersen, Trond Karl Arne (2005)

Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn blant NHO-funksjonærer betydningen av nivå i stillingshierarkiet

Sosiologisk Tidsskrift, s. 234- 260.

Nielsen, Roy A; Høgsnes, Geir & Petersen, Trond Karl Arne (2004)

Ulik lønn for likt arbeid? - Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn under det statistiske mikroskop

Sosiologisk Tidsskrift, 12, s. 51- 79.

Petersen, Trond Karl Arne (2004)

The Opportunity Structure for Discrimination

American Journal of Sociology, s. 852- 901.

Petersen, Trond Karl Arne (2004)

Aage B. Sørensen´s Contribution to Modeling Social Inequality: From Studying Structure to Studying Process

Research in Social Stratification and Mobility, s. 27- 44.

Petersen, Trond Karl Arne (2004)

Firms, Wages and Incentives: Incentice Systems and Their Impacts on Wages, Productivity, and Risks

Research in Social Stratification and Mobility, s. 255- 288.

Petersen, Trond Karl Arne (2004)

Analyzing Panel Data

Bryman, Alan & Hardy, Melissa (red.). Handbook of Data Analysis

Petersen, Trond Karl Arne (2004)

Discrimination, Social Measurements in

Kempf-Leonard, Kimberly (red.). Encyclopedia of Social Measurement

Birkelund, Gunn Elisabeth & Petersen, Trond Karl Arne (2003)

Det norske likestillingsparadokset. Kjønn og arbeid i velferdssamfunnet

Frønes, Ivar & Kjølsrød, Lise (red.). Det norske samfunn

Togstad, Thea Maria; Høgsnes, Geir & Petersen, Trond Karl Arne (2002)

Kjønnsforskjeller i ansettelsesprosesser

Søkelys på arbeidsmarkedet, 19(1), s. 85- 93.

Petersen, Trond Karl Arne; Snartland, Vemund, Becken, Lars Erik & Olsen, Karen Modesta (1997)

Within-Job Wage Discrimination and The Gender Wage Gap, The Case of Norway

European Sociological Review, 13(2), s. 199- 213.

Petersen, Trond Karl Arne; Meyerson, Eva & Snartland, Vemund (1997)

Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn - en rapport fra Sverige

Søkelys på arbeidsmarkedet, 14(1), s. 75- 80.

Petersen, Trond Karl Arne & Teigen, Katrine (1997)

Strukturelle betingelser for kvinner i ledelse

Søkelys på arbeidsmarkedet, 14, s. 113- 119.

Petersen, Trond K.A (2011)

Stavanger sender flest ut

www.forskning.no [Internett]

Petersen, Trond K.A (2011)

Mest mobile studenter i Stavanger

www.uis.no [Internett]

Petersen, Trond K.A (2011)

Universitetet i Stavanger sender flest ph.d.-kandidater utenlands

siu.no [Internett]

Petersen, Trond K.A (2011)

Valfarter til Berkeley

www.dn.no [Internett]

Petersen, Trond K.A (2011)

Valfarter til Berkeley

Dagens Næringsliv [Avis]

Petersen, Trond K.A (2011)

Nytt «norsk» senter annonsert ved Berkeley

www.forskningsradet.no [Internett]

Petersen, Trond K.A (2011)

Satser tungt på Berkeley-samarbeid

paraplyen.nhh.no [Internett]

Petersen, Trond K.A (2011)

Norsk senter til 34 millioner på Berkeley

Aftenposten Morgen [Avis]

Petersen, Trond K.A (2011)

Det frie forskerliv i USA

www.forskning.no [Internett]

Petersen, Trond K.A (2011)

Can’t get enough of your students, babe

universitas.no [Internett]

Duesund, Liv & Petersen, Trond UC Berkeley (2008)

Keynote: Visions and Horizons for a Norwegian Peder Sather Center at University of California, Berkeley

[Academic lecture]. Transatlantic Science Week.

Duesund, Liv & Petersen, Trond UC Berkeley (2007)

"A transatlantic Golden gate for Visiting Scholars and Students"

[Academic lecture]. The Transatlantic Science week 2007 CLIMATE ACTION. The 6th Annual Conference for Transatlantic Collaboration in Education, Research and Innovation.

Høgsnes, Geir; Penner, Andrew & Petersen, Trond (2006)

The Family Gap in Wages and Careers

[Report]. Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

Høgsnes, Geir & Petersen, Trond Karl Arne (2006)

Admissible Data for Studying Discrimination

[Academic lecture]. XVI ISA World Congress of Sociology.

Petersen, Trond Karl Arne; Penner, Andrew & Høgsnes, Geir (2005)

The Male Marital Wage Premium: Sorting Versus Differential Pay

[Academic lecture]. Annual meeting of the American Sociological Association.

Nielsen, Roy A; Høgsnes, Geir & Petersen, Trond Karl Arne (2004)

Lønnsgapet mellom kvinner og menn blant industrifunksjonærer - Betydningen av nivå i stillingshierarkiet

[Report]. AAD.

Nielsen, Roy A; Høgsnes, Geir & Petersen, Trond Karl Arne (2004)

Avkastning av utdanning for kvinner og menn blant industrifunksjonærer - Betydningen for lønnsgapet

[Report]. AAD.

Høgsnes, Geir & Petersen, Trond Karl Arne (2004)

"Human Capital" og likestilling mellom kvinner og menn - Sluttrapport fra prosjektet

[Report]. AAD.

Nielsen, Roy A; Høgsnes, Geir & Petersen, Trond Karl Arne (2003)

Lønnsgapet mellom kvinner og menn - en oppdatering

[Popular scientific article]. Søkelys på arbeidsmarkedet, 20(2), s. 215- 222.

Nielsen, Roy A; Petersen, Trond Karl Arne & Høgsnes, Geir (2003)

Lønnsgapet mellom kvinner og menn blant industrifunksjonærer - Segregering på virksomheter eller ulik lønn for likt arbeid?

[Report]. AAD.

Olsen, Tor Erik; Høgsnes, Geir & Petersen, Trond Karl Arne (2003)

Kjønnssegregering blant industrifunksjonærer. En analyse av horisontal og vertikal segregering, 1980-1997

[Report]. AAD.

Akademisk grad
År Akademisk institusjon Grad
1987 University of Wisconsin PhD
Arbeidserfaring
År Arbeidsgiver Tittel
2017 - Present BI Norwegian Business School Adjunct professor
1988 - Present University of California Berkeley Professor
1985 - 1998 Harvard University Professor
1996 - 1997 University of Oslo Professor
1992 - 1993 University of Oslo Professor