Fagprofil

Geir Kaufmann

Professor Emeritus - Institutt for ledelse og organisasjon

Publikasjoner registrert i Cristin

(Register for vitenskaplige publikasjoner)

Akademisk grad
År Akademisk institusjon Grad
1975 University of Bergen Ph.D Dr. Psychol.
Arbeidserfaring
År Arbeidsgiver Tittel
2001 - Present BI Norwegian Business School Adjunct Professor
1995 - 2001 BI Norwegian Business School Professor