Ansattprofil

Geir Kaufmann

Professor emeritus - Institutt for ledelse og organisasjon

Publikasjoner

Martinsen, Øyvind; Kaufmann, Geir & Furnham, Adrian (2011)

Cognitive Style and Creativity

Runco, Mark A. & Pritzker, Steven R. (red.). Encyclopedia of Creativity, Two-Volume Set, 2nd Edition

Kaufmann, Geir; Kaufmann, Geir & Runco, Mark (2008)

Knowledge management and the management of creativity

The Routledge Companion to Creativity

Martinsen, Øyvind; Kaufmann, Geir, Riding, R. & Raynor, S. (2000)

The assimilator-explorer cognitive styles and their relationship to affective-motivational orientations and cognitive performances

International perspectives on individual differences. Vol. I: New developments in cognitive/learning styles

Helstrup, T.; kaufmann, Geir, Lorenzetti, L.M. & Antonietti, A. (1999)

Imagini mentali e problem solving

Figura, emozione, cognizione

Kaufmann, Geir; Einarsen, S. & Skogstad, A. (1999)

Hvor kommer de kreative ideene fra?

Det gode arbeidsmiljø

Kaufmann, Geir (1999)

Lederutvelgelse: Når teorien er bedre enn praksis

Underveis til fremtiden. Kunnskapsledelse i teori og praksis

Martinsen, Øyvind; Kaufmann, Geir, Runco, M. & Pritzker, S. (1999)

Cognitive style and creativity

Encyclopedia of creativity

Vosburg, S.K.; Kaufmann, Geir & Russ, S. (1998)

Mood and creativity research: The view from a conceptual organizing perspective

Affect, creative experience, and psychological adjustment

Kaufmann, Geir (1998)

Hva er kognitiv organisasjonspsykologi?

?, 1, s. 5- 16.

Kaufmann, Geir (2008)

Kreativitet for alle

[Non-fiction book]. Dansk Psykologisk Forlag..

Helstrup, T. & Kaufmann, G. (2000)

Kognitiv psykologi

[Textbook]. Fagbokforlaget.

Kaufmann, Geir (1998)

Studieguide til Psykologi i organisasjon og ledelse

[Textbook]. Fagbokforlaget.

Kaufmann, Geir & Kaufmann, Astrid (1998)

Psykologi i organisasjon og ledelse

[Textbook]. Fagbokforlaget.

Akademisk grad
År Akademisk institusjon Grad
1975 University of Bergen Ph.D Dr. Psychol.
Arbeidserfaring
År Arbeidsgiver Tittel
2001 - Present BI Norwegian Business School Adjunct Professor
1995 - 2001 BI Norwegian Business School Professor