Fagprofil

Hans Georg Gemünden

Professor II - Institutt for ledelse og organisasjon

Publikasjoner registrert i Cristin

(Register for vitenskapelige publikasjoner)

Akademisk grad
År Akademisk institusjon Grad
1979 Saarland University, Saarbrücken PhD