Fagprofil

Tord Fagerheim Mortensen

Høyskolelektor - Institutt for ledelse og organisasjon

Publikasjoner

Carlsen, Arne; Rudningen, Gudrun Larsgard & Mortensen, Tord Fagerheim (2014)

Playing the cards: Using collaborative artefacts with thin categories to make research co-generative

Journal of management inquiry, 23(3), s. 294- 313. Doi: 10.1177/1056492613511152

Carlsen, Arne; Clegg, Stewart R., Mortensen, Tord Fagerheim & Gjersvik, Reidar (2012)

Gjøre det fysisk. Hva er det med skisser, og hvorfor er pin-ups noe du bare må ha i idéarbeid?

Carlsen, Arne; Clegg, Stewart R. & Gjersvik, Reidar (red.). Idea work. Om profesjonell kreativitet

Carlsen, Arne; Clegg, Stewart R., Mortensen, Tord Fagerheim & Gjersvik, Reidar (2012)

Getting physical. What is it with those sketches, and why are pin-ups must-haves in idea work?

Carlsen, Arne; Clegg, Stewart R. & Gjersvik, Reidar (red.). Idea work. Lessons of the extraordinary in everyday creativity

Carlsen, Arne; Clegg, Stewart R., Gjersvik, Reidar & Mortensen, Tord Fagerheim (2012)

Drama. Hva står på spill?

Carlsen, Arne; Clegg, Stewart R. & Gjersvik, Reidar (red.). Idea work. Om profesjonell kreativitet

Carlsen, Arne; Clegg, Stewart R., Gjersvik, Reidar & Mortensen, Tord Fagerheim (2012)

Activating drama. What's at stake?

Carlsen, Arne; Clegg, Stewart R. & Gjersvik, Reidar (red.). Idea work. Lessons of the extraordinary in everyday creativity

Carlsen, Arne; Clegg, Stewart R., Gjersvik, Reidar & Mortensen, Tord Fagerheim (2012)

Zoome ut. Hvordan det store bildet former dine ideer

Carlsen, Arne; Clegg, Stewart R. & Gjersvik, Reidar (red.). Idea work. Om profesjonell kreativitet

Carlsen, Arne; Clegg, Stewart R., Gjersvik, Reidar & Mortensen, Tord Fagerheim (2012)

Zooming out. Why seeing the big picture matters to your ideas

Carlsen, Arne; Clegg, Stewart R. & Gjersvik, Reidar (red.). Idea work. Lessons of the extraordinary in everyday creativity

Mortensen, Tord Fagerheim; Carlsen, Arne, Bygdås, Arne Lindseth, Clegg, Stewart R. & Gjersvik, Reidar (2012)

Prepping. Hvorfor alle organisasjoner burde ha en onkel Sam

Carlsen, Arne; Clegg, Stewart R. & Gjersvik, Reidar (red.). Idea work. Om profesjonell kreativitet

Mortensen, Tord Fagerheim; Carlsen, Arne, Bygdås, Arne Lindseth, Clegg, Stewart R. & Gjersvik, Reidar (2012)

Prepping. Why every organization should have an Uncle Sam

Carlsen, Arne; Clegg, Stewart R. & Gjersvik, Reidar (red.). Idea work. Lessons of the extraordinary in everyday creativity

Mortensen, Tord Fagerheim (2011)

The Power of Shared Peak Moments

Carlsen, Arne & Dutton, Jane E. (red.). Research Alive: Exploring Generative Moments in Doing Qualitative Research

Carlsen, Arne; Mortensen, Tord Fagerheim & Hagen, Aina Landsverk (2011)

Imagining hope in organizations. From individual goal attainment to horizons of relational possibility

Cameron, Kim S. & Spreitzer, Gretchen M. (red.). The Oxford Handbook of Positive Organizational Scholarship

Stoltenberg, Kristin; Carlsen, Arne & Mortensen, Tord Fagerheim (2010)

Seriøs kreativitet

Aftenpostens A-Magasin [Avis]

Artikkelen var hovedoppslag i A-Magasinet og fortalte om forskningsprosjektet Idea Work, sett fra journalistens deltakelse på workshop med oljeletere i Statoil

Carlsen, Arne & Mortensen, Tord Fagerheim (2010)

From dusters to play openers. Ideas of hope. In K. Krauss and C. Wu (organizers), ‘The will and the way: New insights into the workings of hope in Organizations’. Symposia (OB/MOC) at the Annual Meeting of the Academy of Management, Montreal

[Academic lecture]. Academy of Management Conference.

Hagen, Aina Landsverk; Rudningen, Gudrun & Mortensen, Tord Fagerheim (2009)

Creativity as Sidetracking: On recognizing peak moments in a turning stream of ideas

[Academic lecture]. 25th EGOS Colloquium.

Harsvik, Trond Halvdan; Lippestad, Jan Wilhelm, Kjekshus, Lars Erik, Mortensen, Tord Fagerheim, Torvik, Liv Heidi Wiig & Vareide, Per Kristian (2005)

Gjennomgang og evaluering av ledelses- og organisasjonsstrukturen ved Ullevål universitetssykehus HF

[Report]. SINTEF.

SINTEF har evaluert nåværende ledelses- og organisasjonsstruktur ved Ullevål universitetssykehus HF. I evalueringen har SINTEF benyttet seg av en kombinasjon av kvalitative og kvantitative data. Det er gjennomført aktivitets- og ressursanalyser ved hjelp av regnskapstall og aktivitetsdata. Videre er det gjennomført individuelle intervjuer, gruppeintervjuer og observasjoner. En spørreskjemaundersøkelse ble distribuert til samtlige ansatte ved sykehuset. SINTEF presenterer og drøfter hvordan tre mulige hovedmodeller for organisering av sykehuset kan løse identifiserte problemer. SINTEF beskriver lederkompetansen på sykehuset i dag, peker på hvilken kompetanse som bør være til stede, og foreslår på hvilke områder lederkompetansen bør utvikles. SINTEFs anbefalinger gis på to plan. SINTEF forslår enkelt tiltak fortløpende i rapporten men diskuterer også en ny overordnet modell. Følgende hovedmodeller for organisering drøftes: • Klinikkstruktur • Intern bestiller-/utførermodell • Sentermodell (pasientfokusert) SINTEF diskuterer mulighetene for en kombinasjon av disse tre modellene

Akademisk grad
År Akademisk institusjon Grad
1997 University of Tromsø Master Cand. Psychol.
1992 University of Tromsø Cand.Mag
Arbeidserfaring
År Arbeidsgiver Tittel
2014 - Present BI Norwegian Business School Lecturer
2004 - 2012 SINTEF Technology and Society, Knowledge Creation Senior research scientist
1999 - 2004 Hartmark Consulting Senior consultant
1998 - 1999 ODA The Organization Development Allience AS Consultant