Fagprofil

Ingvild Kobberstad

Koordinator - Institutt for markedsføring, administarsjon - Institutt for markedsføring