Fagprofil

Ingvild Kobberstad

Koordinator - Institutt for markedsføring administarsjon - Institutt for markedsføring