Fagprofil

Anders Mikelsen

Førsteamanuensis - Institutt for rettsvitenskap og styring

Publikasjoner

Mikelsen, Anders (2019)

Avgiftsrettens tilknytningskrav - omsetning i og utenfor virksomhet

Skatterett, 3, s. 230- 238.

Mikelsen, Anders (2018)

Merverdiavgift ved utleie av varer mellom norsk og dansk virksomhet

Skatterett, 37(1-2), s. 98- 114. Doi: 10.18261/issn.1504-310X-2018-01-02-06

Artikkelen drøfter de avgiftsmessige konsekvenser etter norsk og dansk rett ved utleie av varer mellom virksomheter i de to land.

Mikelsen, Anders Bernhard (2017)

Bør Norge endre sine regler for tjenesteleveranser over landegrensene?

Elgaard, Karina Kim Egholm; Ramsdahl, Dennis & Stensgaard, Henrik (red.). Momsloven 50 år: Festskrift i anledning af 50 års jubilæet for Danmarks første momslov

Mikelsen, Anders Bernhard (2017)

Omsetning i Norge eller til Norge: Forholdet mellom reglene for omsetningsmerverdiavgift og innførselsmerverdiavgift

Mikelsen, Anders Bernhard & Dyrnes, Cecilie (red.). Merverdiavgift i et internasjonalt perspektiv

Mikelsen, Anders Bernhard & Dyrnes, Cecilie (2017)

Merverdiavgift i et internasjonalt perspektiv

Gyldendal Juridisk.

Bruserud, Herman; Tørum, Amund, Mikelsen, Anders Bernhard, Håstad, Torgny, Jónsson, Eirikur & Gunnarsson, Eyvindur (2016)

Breach of contract and remedies

Lando, Ole; Holle, Marie-Louise, Håstad, Torgny, Konow, Berte-Elen R, Møgelvang-Hansen, Peter, Nystén-Haarala, Soili, Olafsdottir, Åsa & Zackariasson, Laila (red.). Restatement of Nordic Contract Law

Mikelsen, Anders Bernhard (2016)

Avtalt pris og tillegg for merverdiavgift

Anderssen, Harald B & Bråthen, Tore (red.). Moderne Forretningsjus III

Mikelsen, Anders Bernhard (2016)

En generell omgåelsesnorm for skatt og merverdiavgift - noen kritiske bemerkninger til NOU 2016:5

Skatterett, 2, s. 171- 177. Doi: 10.18261/issn.1504-310X-2016-02-05

Mikelsen, Anders Bernhard (2016)

Kan krav på svart betaling inndrives?

Hjelmeng, Erling Johan (red.). Ugyldighet i privatretten - minnebok for Viggo Hagstrøm

Mikelsen, Anders Bernhard (2015)

Seksuelle tjenester

Gjems-Onstad, Ole & Dyrnes, Cecilie Aasprong (red.). Aktuell merverdiavgiftsrett

Mikelsen, Anders Bernhard (2013)

Krav til reklamasjoners innhold - Rt. 2012 s. 17790

Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret, 1(1), s. 20- 22.

Mikelsen, Anders Bernhard (2011)

Hindringsfritak - Det såkalte kontrollansvaret i kjøpsloven § 27

Gyldendal Akademisk.

Mikelsen, Anders Bernhard (2010)

Ordrebekreftelsens rettslige funksjon

Tidsskrift for forretningsjus, 2-3(2-3), s. 130- 146.

Lilleholt, Kåre & Mikelsen, Anders Bernhard (2009)

The DCFR Rules on Unexpected Difficulties in Performance

European Review of Private Law, 17(4), s. 573- 580.

Mikelsen, Anders Bernhard (2008)

Henvisning til engelsk rett i kontrakter underlagt norsk rett

Tidsskrift for Rettsvitenskap, s. 532- 560.

Gjems-Onstad, Ole; Mikelsen, Anders & Dyrnes, Cecilie Aasprong (2018)

Merverdiavgift i et nøtteskall

[Textbook]. Gyldendal Juridisk.

Mikelsen, Anders Bernhard (2017)

Bør Norge endre sine regler for tjenesteleveranser over landegrensene?

[Academic lecture]. Skatt vests avgiftsseminar.

Mikelsen, Anders Bernhard; Gjems-Onstad, Ole, Dyrnes, Cecilie & Kildal, Tor S. (2017)

Merverdiavgift-spørsmål og svar (7. utgave)

[Textbook]. Gyldendal Juridisk.

Gjems-Onstad, Ole; Kildal, Tor S., Dyrnes, Cecilie & Mikelsen, Anders Bernhard (2017)

Lærebok i merverdiavgift

[Textbook]. Gyldendal Juridisk.

Mikelsen, Anders Bernhard (2017)

Norwegian VAT and the EU directive

[Academic lecture]. VAT Forum - 18th annual VAT Summit.

Mikelsen, Anders Bernhard (2017)

OECDs retningslinjer for MVA

[Academic lecture]. MVA seminar.

Gjems-Onstad, Ole; Kildal, Tor S., Dyrnes, Cecilie Aasprong, Kristensen, Roy K & Mikelsen, Anders Bernhard (2016)

MVA-kommentaren, 5. utgave

[Textbook]. Gyldendal Juridisk.

Mikelsen, Anders Bernhard (2016)

Omgåelseslovforslaget - kommentarer til Zimmers motkritikk

[Article in business/trade/industry journal]. Skatterett, 4, s. 379- 380.

Mikelsen, Anders Bernhard (2015)

Er avtaler om svart omsetning gyldige?

[Academic lecture]. Jubileumsseminar, Skattelovsamlingen 25 år.

Mikelsen, Anders Bernhard (2015)

Merverdiavgiftslovens anvendelsesområdet ved internasjonal handel.

[Academic lecture]. BI MVA-seminar.

Mikelsen, Anders Bernhard (2014)

Merverdiavgift og kontraktsrettslige problemstillinger

[Academic lecture]. BIs MVA seminar.

Mikelsen, Anders Bernhard (2014)

Ugyldighetsvirkninger ved avtaler om svart omsetning

[Academic lecture]. Ugyldighetsseminar - UiO juridisk fakultet, Institutt for privatrett.

Mikelsen, Anders Bernhard (2014)

Fast driftssted

[Academic lecture]. Internationell mervärdeskatterätt.

Mikelsen, Anders Bernhard (2014)

Merverdiavgiftsloven og internasjonal handel

[Academic lecture]. Internationell mervärdesskatterätt, momskonferanse i Örebro, Sverige.

Mikelsen, Anders Bernhard (2007)

Vilkårene for hindringsfritak

[Academic lecture]. Kontraktsrettsforum.

Mikelsen, Anders Bernhard (2007)

Tolkning av kontrakter på engelsk

[Academic lecture]. Institutt for privatrett sin seminarrekke.

Mikelsen, Anders Bernhard (2006)

Force majeure clauses

[Academic lecture]. workshop.

Akademisk grad
År Akademisk institusjon Grad
2010 University of Oslo Ph.D.
1998 University of Oslo Master Cand. Jur.
Arbeidserfaring
År Arbeidsgiver Tittel
2013 - Present BI Norwegian Business School Associate Professor
2010 - 2013 Kvale Advokatfirma DA Senior attorney
2005 - 2009 University of Oslo Research Fellow
2007 - 2007 Oxford University Guest researcher
1999 - 2005 Supreme court Law clerk
2003 - 2004 Drammen Tingrett Deputy judge
1998 - 1999 Advokatfirmaet Stabell Deputy attorney