Fagprofil

Atle Andreassen Raa

Førsteamanuensis - Institutt for rettsvitenskap og styring

Biografi

My first academic job was as a research assistant in the Norwegian Institute of International Affairs (NUPI). After studies were completed, I was employed as a teacher in high school, but later went over to govermental administration. I worked with economy and labor market policy for three years at the State Employment Office in Buskerud and 2 years in the Finance Ministry's planning department. I have also been employed in Statskonsult, where I was involved in analysis and writing reports and in educational activities. Ever since 1986 I have been part-time teacher, later lecturer I and II and now assistant professor at BI. I also have had full time job as a teacher in Secondary school for at all eight years .

Publikasjoner

Jevnaker, Birgit Helene & Raa, Atle Andreassen (2017)

Circles of intellectual discovery in Cambridge and management learning: A discourse analysis of Joan Robinson’s The Economics of Imperfect Competition

Management Learning, 48(4), s. 379- 396. Doi: 10.1177/1350507617690319 - Fulltekst i vitenarkiv

Raa, Atle (2014)

Næringslivets styringssystem og norsk statlig sektor: Statskonsults erfaringer 1987-2004

Ekberg, Espen; Lønnborg, Mikael & Myrvang, Christine (red.). Næringsliv og historie

Jevnaker, Birgit Helene & Raa, Atle Andreassen (2018)

Dictionary for the subclass – satire as a weapon for resistance against Public Management

[Academic lecture]. EURAM Conference 2018.

Raa, Atle Andreassen (2018)

The Money Does Not Always Win - the determinants behind corporate philathropy

[Academic lecture]. The 7th International Conference on Social Responsibility, Ethics and Sustainable Business.

Jevnaker, Birgit Helene & Raa, Atle (2014)

Circles of intellectual discovery

[Academic lecture]. International Conference on Organizational Learning, Knowledge and Capabilities (OLKC)..

Jevnaker, Birgit Helene & Raa, Atle (2014)

Dictionary for the lower class – a critical inquiry into New Public Management discourse

[Academic lecture]. 11th International Conference on Organizational Discourse.

Raa, Atle Andreassen & Haugnes, Tor (2009)

Noen erfaringer med undervisningen i kurset ”Bedriften” Høsten 2009

[Report]. Handelshøyskolen BI.

Denne rapporten er utarbeidet som en del av utviklingsarbeidet i prosjektet ASSESS 2010 som er et samarbeidsprosjekt mellom Høyskolene i Sør- og Nord-Trøndelag og BI, og støttet av Norgesuniversitetet. Prosjektets mål er å utvikle en metode og en verktøykasse for underveisvurdering og tilbakemelding i store og mellomstore klasser. Prosjektet ferdigstilles ved utgangen av 2010.

Raa, Atle (2009)

Bedriften - studieguide

[Textbook]. Handelshøyskolen BI.

Raa, Atle (2008)

From instrumental to reflective rationality: Three discourses on Organizational standards (OS)in Statskonsult 1987- 2004

[Academic lecture]. Conference of Organizational Discourse.

Raa, Atle Andreassen (2006)

Public Accountability: The role of The Directorate of Public Management (Statskonsult) in creating accountability in the Norwegian governmental sector by means of organizational standards 1987-2000

[Academic lecture]. EGOS konferanse.

Raa, Atle Andreassen; Bjørn, Øivind & Nilsen Haugli, Terje (1993)

Analyse av de internadministrative kostnadene i kriminalomsorgen

[Report]. Statskonsult.

Raa, Atle Andreassen (1992)

Produktivitetsanalyse av arbeidskontorene: en kartlegging av sammenhengen mellom ressursbruk og resultater ved 40 arbeidskontorer ved hjelp av DEA-metoden

[Report]. Statskonsult.

Tellnes, Hogne; Johnsen, Therese & Raa, Atle (1992)

Veiledning i internadministrative kostnader

[Scientific book]. Statskonsult.

Raa, Atle Andreassen (1990)

Notater om Arbeidsmarkedsspørsmål

[Report]. Finansdepartementet Planleggingsavdelingen.

Raa, Atle Andreassen (1978)

Foran UNCTADS konferanse om vitenskap og teknologi for utvikling (UNCSTED)

[Report]. Norsk Utenrikspolitisk Institutt.

Raa, Atle Andreassen (1978)

Den internasjonale matvaresituasjonen og mulighetene for økt selvberging i u-land; en analyse av Algeries landbrukspolitikk i tiden 1960-75

[Report]. Norsk utenrikspolitisk institutt.

Raa, Atle Andreassen (1978)

Den internasjonale matvaresituasjonen og matvareproduksjonen i u-landene

[Report]. Norsk utenrikspolitisk institutt.

Akademisk grad
År Akademisk institusjon Grad
2011 BI Norwegian Business School Ph.D.
1980 University of Bergen Master Cand. Polit.
Arbeidserfaring
År Arbeidsgiver Tittel
2011 - Present BI Norwegian Business School Associate Professor
2006 - 2011 BI Norwegian Business School Lecturer
1985 - 1988 Fylkesarbeidskontoret i Buskerud Advisor and Head of Office for accounting
1980 - 1985 Lier gymnasklasser/ St. Hallvard vid. skole, Lier Teacher in High School, sixth form
1980 - 1980 Fylkesarbeidskontoret i Hordaland Research work
1978 - 1978 NUPI Research assistant