Ansattprofil

Einar Lie

Professor II - Institutt for rettsvitenskap og styring

Publikasjoner

Ihlen, Øyvind & Lie, Einar (2019)

Debatt om lederlønn i egalitære mediesamfunn: Topos for virksomhetsretorikk

Rhetorica Scandinavica, 77, s. 68- 89.

Lie, Einar (2018)

Losing autonomy: the Norwegian central bank during the Second World War

The Economic History Review Doi: 10.1111/ehr.12816 - Fulltekst i vitenarkiv

Lie, Einar & Ihlen, Øyvind (2018)

Debatt om lederlønn i egalitære mediesamfunn Topikk for virksomhetsretorikk

Rhetorica Scandinavica, 77, s. 68- 89.

Lie, Einar & Søbye, Espen (2018)

Striden om Statistisk sentralbyrå i lys av forskningens og statistikkens uavhengighet

Nytt Norsk Tidsskrift, 35(2), s. 105- 120. Doi: 10.18261/issn.1504-3053-2018-02-02

Lie, Einar & Claes, Dag Harald (2018)

The Countershock in Norwegian Oil History

Basosi, Duccio; Garavini, Giuliano & Trentin, Massimiliano (red.). Counter-Shock: The Oil Counter-Revolution of the 1980s

Lie, Einar (2018)

Learning by Failing: The Origins of the Norwegian Oil Fund

Scandinavian Journal of History, 43(2), s. 284- 299. Doi: 10.1080/03468755.2018.1430657 - Fulltekst i vitenarkiv

Lie, Einar (2016)

Willochs Waterloo?

Sogner, Knut; Lie, Einar & Aven, Håvard Brede (red.). Entreprenørskap i næringsliv og politikk. Festskrift til Even Lange

Lie, Einar (2016)

Context and Contingency: Explaining State Ownership in Norway

Enterprise & Society, 17(4), s. 904- 930. Doi: 10.1017/eso.2016.18

Sogner, Knut; Lie, Einar & Aven, Håvard Brede (2016)

Entreprenørskap i næringsliv og politikk. Festskrift til Even Lange

Novus Forlag.

Lie, Einar; Kobberrød, Jan Thomas, Thomassen, Eivind & Rongved, Gjermund Forfang (2016)

Norges Bank 1816-2016

Fagbokforlaget.

Lie, Einar & Thomassen, Eivind (2016)

A Norwegian fixation: Explaining cheap money in Norway, 1945–1986

Scandinavian Economic History Review, 64(2), s. 160- 174. Doi: 10.1080/03585522.2016.1182581

Lie, Einar (2015)

Masters and servants. Economists and bureaucrats in the dispute over Norwegian EEC Membership in 1972

Contemporary European History, 24(2), s. 279- 300. Doi: 10.1017/S0960777315000090

Lie, Einar (2014)

Økonomissk ekspertise i stat og offentlighet i norsk etterkrigstid

Langeland, Nils Rune (red.). Politisk kompetanse: Grunnlovas borgar 1814 - 2014

Lie, Einar (2013)

Bukken og havresekken. Om folketrygdfondet og oljefondets tilblivelse

Nytt Norsk Tidsskrift, 30(4), s. 323- 334.

Lie, Einar (2012)

Gode historier? - noen utfordringer for oppdragsforskningen i økonomisk historie

Historisk Tidsskrift (Norge), 91(3), s. 407- 413.

Lie, Einar (2012)

Norsk økonomisk politikk etter 1905

Universitetsforlaget.

Lie, Einar (2012)

Rikdom på norsk

Nytt Norsk Tidsskrift, 29(1), s. 87- 91.

Lie, Einar (2011)

The Norwegian State and the Oil Companies

Beltran, Alain (red.). Oil producing countries and oil companies

Lie, Einar & Venneslan, Christian (2010)

Over evne. Finansdepartementet 1965-1992

Pax Forlag.

Lie, Einar (2008)

Market power and market failure. The decline of the European fertilizer industry and the expansion of Norsk Hydro

Enterprise & Society, 9(1), s. 70- 95.

Lie, Einar (2007)

Economic theory and economic history

Nordic Journal of Political Economy, 33(2), s. 1- 9.

Lie, Einar (2007)

The 'protestant view': The Norwegian and Scandinavian approach to national accounting in the postwar era

History of Political Economy, 39(4), s. 713- 734.

Lie, Einar (2006)

Økonomisk politikk i det 20. århundre

Historisk Tidsskrift (Norge), 85(4), s. 645- 664.

Lie, Einar (2006)

Den kritiske bedriftshistorien

Engelstad, Fredrik; Lange, Even, Pharo, Helge & Rudeng, Erik (red.). Demokratisk konservatisme

Lie, Einar (2006)

The Emergence of Sampling Surveys in Scandinavia

Siegmund-Schltze, Reinhard & Sørensen, Henrik Kragh (red.). Perspectives on Scandinavian Science in the Early Twentieth Century

Lie, Einar (2005)

Importledet eller eksportledet vekst i Norge på 1930-tallet? Nei takk, begge deler

Historisk Tidsskrift (Norge), 84(3), s. 487- 494.

Lie, Einar (2005)

Oljerikdommer og internasjonal ekspansjon. Hydro 1977-2005

Pax Forlag.

Bjerkholt, Olav & Lie, Einar (2003)

Business-cycle analysis in Norway until the 1950s

Ladiray, Dominique (red.). Monographs of official statistics. Papers and proceedings of the colloquium on the history of business-cycle analysis

Knutsen, Sverre & Lie, Einar (2002)

Financial Fragility, Growth Strategies and Banking Failures: The Major Norwegian Banks and the Banking Crisis, 1987-92

Business History, 44(2), s. 88- 111.

Lie, Einar (2002)

Socio-economic classifications in Norwegian censuses

Scandinavian Population Studies, 13

Knutsen, Sverre & Lie, Einar (2002)

Financial fragility, growth strategies and banking failures - the major Norwegian banks and the banking crisis 1987-1992

Business History, 44(2), s. 88- 111.

Lie, Einar (2002)

The rise and fall of sampling surveys in Norway 1875-1906

Science in Context, 15(3), s. 385- 409.

Lie, Einar (2002)

"Numbering the nationalities. Ethnic minorities in Norwegian population censuses 1845-1930."

Ethnic and Racial Studies, 25(5), s. 802- 822.

Lie, Einar (2001)

Najonalitetene i nasjonen - etniske minoriteter i norske folketellinger 1845-1930

Arr - Idéhistorisk tidsskrift

Lie, Einar (2001)

Den statistisk-topografiske tradisjonen

Samfunnsspeilet : Tidsskrift om levekår og livsstil

Lie, Einar (2001)

Norsk statistikk fra Schweigaard til Kiær

Nytt Norsk Tidsskrift

Lie, Einar (2001)

Statistical thinking in Norway in the 19th Century

Scandinavian Economic History Review

Lie, Einar (2001)

Langsiktighet eller styringssvikt i den økonomiske politikken

Tranøy, Bent Sofus & Østerud, Øyvind (red.). Den fragmenterte staten : reformer, makt og styring

Lie, Einar & Roll-Hansen, Hege (2001)

Faktisk talt. Statistikkens historie i Norge

Universitetsforlaget.

Lie, Einar (1998)

En storbank i vekst og krise. Den norske Creditbank 1982-1990

Universitetsforlaget, Oslo..

Lie, Einar (1996)

"Ørnens vinger. Arbeiderpartiets vilje og evne til regjeringsmakt"

Nytt Norsk Tidsskrift

Lie, Einar (1996)

"Hva førte Norge ut av krisen i 1930-årene?"

Historisk Tidsskrift (Norge)

Lie, Einar (1996)

"Mellom institusjonell autonomi og profesjonell enhet"

Hviid-Nilsen, Torben; Lie, Einar & Myklebust, Siri (red.). I teknologiens tegn

Lie, Einar (1995)

Ambisjon og tradisjon. Finansdepartementet 1945-1965

Universitetsforlaget, Oslo..

Lie, Einar (1994)

"Pengesanering og reguleringsøkonomi"

Historisk Tidsskrift (Norge)

Leine, Jan Erlend; Lie, Einar & Thorsen, Dag Einar (2020)

Intervju om Marshallplanen og økonomisk gjenreisning etter kriser og konflikter.

NRK P2, Ekko [Radio]

Lie, Einar (2017)

Ørnen har landet

Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) [Kronikk]

Lie, Einar (2017)

Oljehistorien gjentar seg aldri

Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) [Kronikk]

Lie, Einar (2017)

Samling mot sentrum

Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) [Kronikk]

Lie, Einar (2017)

Forliksfaren

Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) [Kronikk]

Lie, Einar (2017)

Senterpartikoden

Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) [Kronikk]

Thomassen, Eivind & Lie, Einar (2016)

Pengenes tale

Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) [Kronikk]

Lie, Einar (2013)

Miljøpolitikk på ville veier

Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) [Kronikk]

Lie, Einar (2013)

Vårt eget Detroit

Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) [Kronikk]

Lie, Einar (2013)

Sivilisasjonens grensevakter

Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) [Kronikk]

Lie, Einar (2013)

Mer kraft og bevegelighet

Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) [Kronikk]

Lie, Einar (2013)

Jernladyer

Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) [Kronikk]

Lie, Einar (2013)

Lang tid og lite ull

Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) [Kronikk]

Lie, Einar (2012)

Tapte generasjoner

Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) [Kronikk]

Lie, Einar (2012)

Frihet, likhet og statlig eierskap

Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) [Kronikk]

Lie, Einar (2006)

Fra nesegrus til nesevis

Dagens næringsliv [Kronikk]

Lie, Einar (2006)

Intervju, gullpriser

NRK, frokost-TV [TV]

Lie, Einar (2006)

Intervju

TV2 [TV]

Lie, Einar (2006)

Intervju, Finansdepartementets historie

Aftenposten [Avis]

Lie, Einar (2006)

Proteksjonisme i Europa

Dagens Næringsliv [Avis]

Lie, Einar (2006)

Nedbemanning lover godt...

Dagbladet [Avis]

Lie, Einar (2006)

Historiefortelleren (portrettintervju)

Dagens Næringsliv [Avis]

Lie, Einar (2006)

Hydros historie

Dagens Næringsliv [Avis]

Lie, Einar (2005)

Norsk Hydros historie

Aftenposten [Avis]

Lie, Einar (2005)

Alliansen som endte i mistillit (Hydros historie)

Dagens Næringsliv [Avis]

Lie, Einar; Kobberrød, Jan Thomas & Thomassen, Eivind (2017)

Kort kommentar til Mestads og Grønlies innlegg

[Article in business/trade/industry journal]. Historisk Tidsskrift (Norge), 96(3), s. 348- 352. Doi: 10.18261

Lie, Einar (2014)

Finansdepartementet - mellom fortid og fremtid

Malkenes, Runar (red.). Finansdepartementet 200 år. Norsk økonomi fra bankerott til overskudd

Lie, Einar & Eitrheim, Øyvind (2014)

Noen riktig lange linjer: Statens inntekter, utgifter og gjeld

Malkenes, Runar (red.). Finansdepartementet 200 år. Norsk økonomi fra bankerott til overskudd

Lie, Einar (2014)

Ørnens vinger

[Article in business/trade/industry journal]. Nytt Norsk Tidsskrift, 31(3), s. 347- 358.

Lie, Einar (2011)

Hvordan embetsmenn endrer holdninger

Bjerkedal, Nina; Malkenes, Runar & Heggenes, Heidi (red.). Finansråd i utfordrende tider. Om forvaltning og økonomisk politikk

Lie, Einar (2010)

Et faglig og politisk blikk på LOs historie

[Academic lecture]. Et forskerblikk på LOs historieverk.

Lie, Einar (2009)

Finansprosa i krisetider

[Popular scientific article]. Prosa - tidsskrift for skribenter

Lie, Einar (2006)

Mellom fortid og fremtid

Malkenes, Runar (red.). Den gamle regjeringsbygningen 100 år - et byggverk og et embetsverk

Lie, Einar (2000)

"Norway and the Nordic Style in Statistics"

[Report]. INSEE, Paris..

Hviid-Nilsen, Torben; Lie, Einar & Myklebust, Siri (1996)

I teknologiens tegn

[Scientific book]. Universitetsforlaget, OSLO..

Lie, Einar; Myklebust, Sissel & Nielsen, Torben Hviid (1996)

I teknologiens tegn

[Scientific book]. Universitetsforlaget..

Lie, Einar (1994)

"Delegering og politisering. Om bakgrunnen for direktoratspolitikken i Norge fra 1955"

[Popular scientific article]. Nordisk Administrativt Tidsskrift

Akademisk grad
År Akademisk institusjon Grad
1996 Universitetet i Oslo Ph.D Dr. Philos.
Arbeidserfaring
År Arbeidsgiver Tittel
2006 - Present University of Oslo Professor
1992 - Present BI Norwegian Business School Adjunct professor