Fagprofil

Emanuel Blattner

Høyskolelektor - Institutt for rettsvitenskap og styring

Publikasjoner registrert i Cristin

(Register for vitenskapelige publikasjoner)

Biografi

 
Akademisk grad
År Akademisk institusjon Grad
1981 University of Fribourg Master of Business Administration
Arbeidserfaring
År Arbeidsgiver Tittel
1991 - Present BI Norwegian Business School Lecturer
1985 - 1990 Landsbanken AS/ Vår Bank AS Head of economic department
1983 - 1985 Skattedirektoratet Consultant
1982 - 1983 NKL Consultant