-
Ansattprofil

Frode Solberg

Høyskolelektor - Institutt for rettsvitenskap og styring

Biografi

Frode Solberg. Høyskolelektor Forretningsutvikling ved Institutt for rettsvitenskap og styring ved Handelshøyskolen BI. Frode Solberg er i dag blant annet nasjonalt fagansvarlig for Handelshøyskolen BI’s styrekompetanseprogrammer og fordypningsfag innen Bedriftsutvikling SMB. Videre en rekke andre programmer innenfor entreprenørskap - forretnings – og bedriftsutvikling rettet mot SMB sektoren. Frode Solberg arbeider hovedsakelig med executive og corporate / bedriftsrettede programmer.
Frode Solberg har sammenhengende ledererfaring siden 1982 både fra næringslivet og offentlig sektor, også som toppleder og styreleder i en rekke selskaper innenfor ulike bransjer som service og tjenesteyting, industri, håndverk, reiseliv og offentlig sektor.
Frode Solberg har også vært leder og ansvarlig for utvikling av Executive området ved Handelshøyskolen BI Trondheim fra 2007 – 2013. Gjennom dette arbeidet har han både regionalt og nasjonalt arbeidet mye med utvikling og gjennomføring av “skreddersydde” lederprogrammer for næringsliv og offentlig sektor.
Frode Solberg har selv startet 4 bedrifter. Han har arbeidet flere år i internasjonale prosjekter, blant annet for SINTEF på Balkan.
Frode Solberg er forfatter av boken «Styrearbeid – styreutvikling – styreledelse», og også en av forfatterne bak boken «Ledelse i små og mellomstore virksomheter». I tillegg er han en aktiv artikkelskribent, spesielt i forhold til styre, SMB og entreprenørskap.

Han har i sitt arbeid, før han ble tilknyttet Handelshøyskolen BI, hovedsakelig drevet med aktiv ledelse, rådgiving og utviklingsprosesser innenfor entreprenørskap, bedriftsutvikling, ledelse, strategi og innovasjon.
Frode Solberg har blant annet Bachelor - og Masterutdanning fra Handelshøyskolen i Trondheim og Handelshøyskolen BI.

Publikasjoner

Solberg, Frode (2016)

Styrer som skaper vekst

BI Business Review [Internett]

Solberg, Frode (2016)

Få mer ut av styret ditt.

Danske Bank Norge [Internett]

Solberg, Frode (2015)

Mathall på Frosta?

Frosta [Avis]

Solberg, Frode (2015)

Hvordan lede små og mellomstore bedrifter

Danske Bank [Internett]

Solberg, Frode (2015)

Hvordan lede små og mellomstore selskaper

Oslo - BI Business Review [Internett]

Solberg, Frode (2015)

Utvikling er nøkkelen til god ledelse

Trondheim [Tidsskrift]

Solberg, Frode (2021)

Styrearbeid - Styreutvikling - Styreledelse

[Non-fiction book]. Fagbokforlaget.

Solberg, Frode; Eriksen, Morten & Stiklestad, Trond (2018)

Ledelse i små og mellomstore virksomheter. 2 utgave.

[Non-fiction book]. Fagbokforlaget.

Solberg, Frode (2015)

Ledelse i Små og mellomstore virksomheter - Kapittel 12B Entreprenørskap

[Textbook]. Vigmostad & Bjørke AS.

Tilleggelse av nytt kapittel om entreprenørskap kalt kapittel 12B som inntil ny utgave kommer er å finne på forlagets nettsider under bokens tittel

Stiklestad, Trond; Solberg, Frode & Erichsen, Morten (2015)

Ledelse i små og mellomstore virksomheter

[Textbook]. Fagbokforlaget.

Solberg, Frode (2015)

Ledelse i små og mellomstore virtksomheter

[Textbook]. Fagbokforlaget.

Solberg, Frode (2008)

SINTEF - The SINTEF ENTRANSE peogramme. ENTRANSE training programme and concept

[Report]. SINTEF.

Stiklestad, Trond & Solberg, Frode (2004)

KIFT Trøndelag. Sluttrapport pilotprosjekt og sluttrapport videreføring. Gjennomføring pilotproajhekt 2001 - 2002. Gjennomføringsperiode videreføring 2003 - 2004.

[Report]. Innovasjon Norge.

Akademisk grad
År Akademisk institusjon Grad
2008 BI Norwegian Business School Master of Management
2005 BI Norwegian Business School Bachelor of Management
Arbeidserfaring
År Arbeidsgiver Tittel
2018 - Present JOHAN KJELLMARK AS Chairman of Board
2017 - Present MIDT-NORGE MASKINSENTER AS Chairman of Board
2013 - Present BI Norwegian Business School Lecturer
2005 - 2007 SINTEF International Operations Senior Advisor/ International training advisor
2001 - 2004 Teknologisk Institutt Trøndelag AS Adm. dir.
1998 - 2001 Teknologisk Institutt Trøndelag AS Seniorrådgiver
1995 - 1998 Own firm Advisor