Fagprofil

Hanne Winger Minde

Stipendiat - Institutt for rettsvitenskap og styring

Akademisk grad
År Akademisk institusjon Grad
2010 University of Oslo Master of Laws
2010 University of Oslo Master of Laws