Fagprofil

Inge Unneberg

Førsteamanuensis - Institutt for rettsvitenskap og styring

Publikasjoner registrert i Cristin

(Register for vitenskapelige publikasjoner)

Akademisk grad
År Akademisk institusjon Grad
2009 University of Tromsø Ph.D.
1984 University of Oslo Master Cand. Jur.
Arbeidserfaring
År Arbeidsgiver Tittel
2010 - Present BI Norwegian Business School Associate Professor
1984 - Present University of Tromsø Assistant Professor
2007 - 2009 BI Norwegian Business School PhD Candidate