Fagprofil

Ørnulf Daler

Høyskolelektor - Institutt for rettsvitenskap og styring

Publikasjoner registrert i Cristin

(Register for vitenskapelige publikasjoner)

Akademisk grad
År Akademisk institusjon Grad
2004 Vlerick Business School M.B.A.
1979 University of Oslo Master Cand. Jur.
Arbeidserfaring
År Arbeidsgiver Tittel
2010 - Present BI Norwegian Business School Lecturer
2002 - 2009 BI Norwegian Business School Head of Studies
1988 - 2001 Norwegian Insurance Academy Head of Studies
1986 - 1988 Gjensidige Insurance Head of Department
1985 - 1986 Vesta Insurance Head of Department
1981 - 1984 Vesta Insurance Claims Adjuster