-
Ansattprofil

Rolf Høyer

Professor emeritus - Institutt for rettsvitenskap og styring