-
Ansattprofil

Vegard Heggelund Tørstad

Postdoktorstipendiat - Institutt for rettsvitenskap og styring