Fagprofil

Linnea Lorentzen

Stipendiat - Institutt for samfunnsøkonomi

Akademisk grad
År Akademisk institusjon Grad
2018 University of Oslo Master of Economics