Fagprofil

Oda Nedregård

Stipendiat - Institutt for samfunnsøkonomi

Publikasjoner

Frøjd, Elise Koppang; Abrahamsen, Bente & Nedregård, Oda (2018)

Faglig interesserte studenter fullfører oftere utdanningen

Forskning.no [Internett]

Akademisk grad
År Akademisk institusjon Grad
2016 University College London Master of Arts