Fagprofil

Pål Lauritzen

Førsteamanuensis - Institutt for samfunnsøkonomi

Publikasjoner registrert i Cristin

(Register for vitenskapelige publikasjoner)

Akademisk grad
År Akademisk institusjon Grad
2012 University of Eastern Finland PhD
1983 University of Oslo Master Cand. Scient.
Arbeidserfaring
År Arbeidsgiver Tittel
2013 - Present BI Norwegian Business School Associate professor
1991 - 2013 BI Norwegian Business School Lecturer