Fagprofil

Vegard Høghaug Larsen

Forsker II - Institutt for samfunnsøkonomi

Publikasjoner

Larsen, Vegard Høghaug; Thorsrud, Leif Anders & Zhulanova, Julia (2020)

News-driven inflation expectations and information rigidities

Journal of Monetary Economics Doi: 10.1016/j.jmoneco.2020.03.004

Larsen, Vegard Høghaug & Thorsrud, Leif Anders (2018)

The Value of News for Economic Developments

Journal of Econometrics Doi: 10.1016/j.jeconom.2018.11.013

Bjørnland, Hilde C; Larsen, Vegard Høghaug & Maih, Junior (2018)

Oil and macroeconomic (in)stability

American Economic Journal: Macroeconomics, 10(4), s. 128- 151. Doi: 10.1257/mac.20150171

Bjørnland, Hilde C; Maih, Junior & Larsen, Vegard Høghaug (2016)

Oil and macroeconomic (in)stability

Working Paper, Norges Bank

Bjørnland, Hilde C & Larsen, Vegard Høghaug (2015)

Oil and macroeconomic (in)stability

CAMP Working paper series Doi: 10.2139/ssrn.2842560

Akademisk grad
År Akademisk institusjon Grad
2012 Norges teknisk-naturvit. univ. Master of Science
Arbeidserfaring
År Arbeidsgiver Tittel
2012 - Present BI Norwegian Business School PhD Candidate