Fagprofil

Erik Aadland

Førsteamanuensis - Institutt for strategi og entreprenørskap

Publikasjoner registrert i Cristin

(Register for vitenskapelige publikasjoner)

Akademisk grad
År Akademisk institusjon Grad
2012 BI Norwegian Business School Ph.D.
1999 BI Norwegian Business School Master of Science
1996 University of Oslo and St. Olaf College, MN Bachelor
2012 BI Norwegian Business School Ph.D.
1999 BI Norwegian Business School Master of Science
1996 University of Oslo and St. Olaf College, MN Bachelor
Arbeidserfaring
År Arbeidsgiver Tittel
2012 - Present BI Norwegian Business School Associate Professor
2006 - 2011 BI Norwegian Business School Doctoral Candidate
2000 - 2006 DDB Oslo Project and account manager
1998 - 1999 Norsk Hydro Research Assistant