Fagprofil

Erik Wilberg

Førsteamanuensis - Campus Bergen Faglige ressurser - Campus Bergen, Institutt for strategi og entreprenørskap

Biografi

 After the first degree (BBA) in 1974 I went into industry and after a couple of short time jobs serving as an financial consultant and a data programmer I got into the media business in 1977.  Serving as a sales manager and later organization and IT  manager of the local newspaper in my home town of Drammen,  I went for further education and completed my MBA at Henley Business School in 1985.  
The same year I started out as a management consultant and worked for newspapers and newspaper organisations in Norway and Sweden from 1985 until 2007.   I started the doctoral programme (DBA) at Henley Business School in 1992 and after going in and out of that program, I finally completed the doctorate in 2003.  
From 2005 I was hired as a part time lecturer at BI in Drammen, and in 2008 I was hired 50% and in 2011 100%.  After the closing down of the BI campus in Drammen, I went to work in Oslo and in 2015 I moved to Bergen where I now serve as an Associate Professor at the Bergen Campus.

My professional interests are media strategy and organization and my publications have to some extent reflected that.  In later years I have got a great interest in developing new methods of learning - especially in a format of Blended Learning and online activities.  I experiment with new formats as videos and other forms of active laearning formats. 


Publikasjoner

Matthiesen, Stig Berge & Wilberg, Erik (2018)

Redaktører og endringstrykk: Om koblingen mellom arbeidsmiljø, omstillinger og gjennomtrekk

Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse, 02, s. 32- 43.

Wilberg, Erik & Matthiesen, Stig Berge (2017)

Redaktører i Omstilling: Faktorer som påvirker et høyt jobbengasjement

Norsk Medietidsskrift, 24(4) Doi: 10.18261/issn.0508-9535-2017-04-03

Norske redaktører er stort sett tilfreds med og er engasjert i jobben, men kjenner større usikkerhet i den digitale verden. Vår spørreskjemaundersøkelse til redaktørene i norske mediehus belyser ulike hendelser i utviklingen i mediebransjen og følelser, krav og forventninger i arbeidssituasjonen. Videre tar analysen for seg i hvilken grad redaksjonene er forberedt på de endringer man nå ser. Jobbengasjement analyseres i forhold til endringstrykk og rolleavklaring. Resultatene viser at det er ulikheter i vurderingen av eksternt trykk, roller og syn på ledelse. I mange tilfeller er det også forskjell mellom overordnede og underordnede redaktører. Analysen viser også at proaktive redaksjoner har høyere score på transformasjonsledelse og mindre på rollekonflikter. Det er klare positive sammenhenger mellom et transformasjonsorientert ledelsessyn, klarhet i lederrollen og jobbengasjementet.

Wilberg, Erik (2017)

Large Classes: Better Results with Blended Learning

Journal of International Doctoral Research, 5(1), s. 9- 27.

Bøe-Lillegraven, Tor & Wilberg, Erik (2016)

Editor, Executive and Entrepreneur. Strategic Paradoxes in the Digital Age

Nordicom Review, 37(2), s. 1- 16. Doi: 10.1515/nor-2016-0014

Wilberg, Erik & Gottschalk, Petter (2014)

Media role in white-collar crime detection in Norway

Journal of International Doctoral Research, 3(1), s. 105- 125.

Wilberg, Erik (2009)

Avisbransjen i omstilling

Praktisk økonomi og finans, s. 25- 37.

Wilberg, Erik (2017)

Deltakelse i NRK Kulturnytt

NRK Kulturnytt [Radio]

Wilberg, Erik (2016)

Digitalavisene er ikke gode nok

http://www.bt.no/btmeninger/debatt/Digitalavisene-er-ikke-go [Avis]

Wilberg, Erik (2015)

Intervju om medieutviklkingen i Norge

NRK Kulturnytt [Radio]

Wilberg, Erik (2014)

Vi tjener jo ikke penger på nettet

kampanje.com [Kronikk]

Wilberg, Erik (2014)

Et liv etter papirdøden

Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) [Kronikk]

Wilberg, Erik (2014)

Tull ikke med leserne

Dagens næringsliv [Kronikk]

Wilberg, Erik (2017)

Strategi i praksis

[Scientific book]. Fagbokforlaget.

Wilberg, Erik & Matthiesen, Stig Berge (2016)

Redaktør i omstilling

[Academic lecture]. Norsk Medieforskerlag.

Wilberg, Erik (2015)

Avisenes utvikling i et publikumsperspektiv

[Article in business/trade/industry journal]. Praktisk økonomi og finans, 31(2), s. 133- 150.

Wilberg, Erik (2015)

Strukturforandringer i Medienorge

[Article in business/trade/industry journal]. Praktisk økonomi og finans, 31(2), s. 97- 113.

Wilberg, Erik (2014)

A Merger of Equals or an Unbalanced Takeover. A study of a Norwegian Media Merger

[Academic lecture]. European Media Management Association.

Wilberg, Erik (2009)

Avisbransjen i omstilling

[Article in business/trade/industry journal]. Praktisk økonomi og finans, s. 25- 34.

Juga, Jari & Wilberg, Erik (2001)

Strategy Development of Logistics Service Industry in Norway: Some Pre liminary Findings

[Academic lecture]. 10th Annual Conference for Nordic Researchers in Logistic (NOFO MA 98),9-10 June).

Akademisk grad
År Akademisk institusjon Grad
2003 Henley Management College D.B.A.
1984 Henley Management College M.B.A.
1974 Handelsakademiet B.B.A.
2003 Henley Management College D.B.A.
1984 Henley Management College M.B.A.
1974 Handelsakademiet B.B.A.
Arbeidserfaring
År Arbeidsgiver Tittel
2005 - Present BI Norwegian Business School Associate professor
2005 - 2010 University of Southern Denmark Guest lecturer
1992 - 2003 University of Gothenburg Guest lecturer
Last flere artikler