Fagprofil

Ragnhild Kvålshaugen

Professor Chair - Institutt for strategi og entreprenørskap

Publikasjoner registrert i Cristin

(Register for vitenskapelige publikasjoner)

Akademisk grad
År Akademisk institusjon Grad
2001 BI Norwegian Business School Ph.D Dr. Oecon.
1994 BI Norwegian Business School Master of Science
1992 University of Oslo Ped. Seminar
1987 University of Oslo Master of Arts
Arbeidserfaring
År Arbeidsgiver Tittel
2016 - Present BI Norwegian Business School Professor Chair Efficient Building Processes
2014 - Present NTNU Business School Professor II
2016 - 2016 BI Norwegian Business School Professor
2001 - 2015 BI Norwegian Business School Associate professor
2011 - 2014 BI Norwegian Business School Associate Dean MBA
2011 - 2014 Member of UUV Executive Associate dean
2013 - 2013 UC Berkeley Visiting professor
2009 - 2009 Scancor, Stanford University Visiting Scholar
2004 - 2006 SINTEF Knowledge and Strategy Senior Researcher
2002 - 2004 BI Norwegian Business School Dean of Graduate Studies
1998 - 2001 BI Norwegian Business School Doctoral Fellow
1989 - 1998 NITH Head of Department
1987 - 1989 Bankakademiet Consultant
Last flere artikler