Fagprofil

Werner Hosewinckel Christie

Førstelektor II

Institutt for strategi og entreprenørskap

Biografi

Werner is a medical doctor also educated in social science. He was Norwegian Minister of Health in Dr. Gro Harlem Brundtlands Cabinet 1992 -1995. He has worked as researcher, public health officer, hospital manager and special advisor in research and life science in San Francisco and Beijing. He has been a board member and consultant to numerous small, national and multinational enterprises and organisations. He has lectured widely at universities and conferences in Norway, China, US and elsewhere.

His main teaching and research interests are related to life science, innovation and public health policies.

Ekspertområder

Publikasjoner

Batt-Rawden, Kari Bjerke; Tellnes, Gunnar & Christie, Werner H (2019)

Health Promotion and nature-culture outdoors actions as Forest Therapy in Norway

Kotte, Dieter; Li, Qing, Shin, Won Sop & Michaelsen, Andreas (red.). International handbook of Forest Therapy

Tellnes, Gunnar; Batt-Rawden, Kari Bjerke & Christie, Werner H (2019)

PUBLIC MENTAL HEALTH PROMOTION, EPIGENETICS AND NACUHEAL - ACTIVITIES

Herald of the International Academy of Science. Russian Section, s. 66- 73.

Public Mental Health Promotion in the Light of new Epigenetic Research, Environment and Lifestyle may have impact on our genes both today and in the future. Resent epigenetic research indicate that our genes may turn on and off as consequence of the way we are living. Health Promotion and salutogenesis therefore may have a positive impact on our genes. Nature-Culture-Health – activities (NaCuHeal) are methods that may be useful to prevent both mental and somatic health problems in the future. This paper explains through research and practical examples how and why health promoting nature and culture activities can improve the mental and physical health of the general public.

Christie, Werner H; Hoholm, Thomas & Mørk, Bjørn Erik (2018)

Innovasjon og samhandling i helsevesenet En praksisbasert tilnærming

Praktisk økonomi & finans, 34 [i.e. 35](1), s. 32- 46. Doi: 10.18261/issn.1504-2871-2018-01-04

Tellnes, Gunnar; Batt-Rawden, Kari Bjerke & Christie, Werner H (2018)

Tellnes, G., Batt-Rawden, KB and Christie, W. (2018). Nature Culture Health Promotion as Community building. Journal “Herald of the International Academy of Science. #1. Russian Section” (HIAS.RS). http://www.heraldrsias.org/.

Herald of the International Academy of Science. Russian Section”, 1(1), s. 15- 20.

Recent research confirm that longevity and a healthy life is strongly influenced by belonging to closely knit communities or groups, that can give you a sense of meaning, belonging and a sense of coping through collective activities. New health challenges means that new and diverse networks have to be created in order to achieve interdisciplinary collaboration. Such networks should provide mutual assistance within and between countries and facilitate exchange of information on which strategies are effective in which settings. This paper describes research studies that show how “nature and cultural activities” can promote health, quality of life and environment for individuals and create healthy local communities. At the Centre for NatureCultureHealth in Asker, a suburb west of Oslo, there have since 1994 been several experiments where individuals from the local population have been helped to find their own talents and capacity for work to maintain function and pleasure in work. Through participation in NatureCultureHealth activity-groups (NaCuHeal) the individual will find the opportunity to participate in dancing, music, art, physical activity, nature walks, hiking, gardening or contact with pets. Access to nature is a determinant of health, and lack of this will be a contributing factor to increased social inequality in health and welfare. Culture like art and music is socially significant in ways to act as a medium that allow people to connect with others, which allows bridge building and creates friendships, establishes and/or re-establishes social networks and local communities. Safety Promotion and injury prevention should also be natural part of NatureCultureHealth promotion in order to strengthen The Public´s Health.

Christie, Werner Hosewinckel (2008)

Enterpriseing i China. cultural challenges and contradictions

Lie, Lund, Hansen (red), Making it in China

Christie, Werner Hosewinckel (2013)

Idealistene -oppdrag verden. Episode 4

Nrk 1 [TV]

Norsk dokumentarserie. Hilde Frafjord Johnson får fint besøk av fredsveteranene Desmond Tutu og Mary Robinson, og får en viktig rolle når Sør-Sudan feirer sitt første år som uavhengig stat. Politiet i Thailand gjør det vanskelig for Jochen Schilde å treffe Aung San Suu Kyi, men etniske ledere kommer til fredskonferanse. Werner Christie vil reise til verdens største genteknologi-institutt i Kina, men er usikker på om han får lov til å reise inn i Kina så lenge det er en isfront mellom Norge og Asias kjempe. (4:4)

Christie, Werner Hosewinckel (2013)

Idealistene - oppdrag verden, episode 3

NRK 1 [TV]

Norsk dokumentarserie. Hilde Frafjord Johnson opplever at problemene tårner seg opp i flyktningeleiren nord i landet fordi konflikten med Sudan trappes opp. Jochen Schilde møter geriljakrigere fra Karenfolket inne i Burmas jungel, han forsøker også å treffe nobelprisvinner Aung San Suu Kyi. Werner Christie er på genkonferanse i Danmark for å forsøke å fange opp kinesiske ledere der, samtidig som isfronten mellom Norge og Kina blir enda tydeligere. (3:4

Christie, Werner Hosewinckel (2013)

Idealistene - oppdrag verden. Epsisode 2

NRK TV [TV]

Norsk dokumentarserie. Hilde Frafjord Johnson er såvidt i gang med oppbyggingen av den nye staten Sør-Sudan, da bombefly fra nord kaster om på alle planer. Jochen Schilde begir seg ut på en rundtur for å invitere etniske minoritetsledere fra Burma til en fredskonferanse i Oslo, og Werner Christie jobber med framtidas medisin. Hans oppdrag starter med et forsøk på å etablere kontakt inn i det kinesiske markedet. (2:4)

Christie, Werner Hosewinckel (2013)

Idealistene - oppdrag verden. Dokumentar i 4 episoder

NRK TV [TV]

Norsk dokumentarserie. Vi møter tre personer som hver på sitt felt jobber ut fra idealet om en bedre verden, der folk samarbeider i stedet for å dyrke konflikter. Fredsmegleren Hilde Frafjord Johnson vil bygge opp Sør-Sudan som ny stat, legen Werner Christie vil samarbeide med kineserne om kreftbehandling og genteknologi, og presten og journalisten Jochen Schilde vil få til fredskonferanse i Norge for minoritetsgrupper fra Burma. (1:4)

Christie, Werner Hosewinckel & Stenseng, Kjersti (2012)

Innlandsuniversitetet etter Californiamodellen

Hamar arbeiderblad [Kronikk]

Arikkelen ble også publisert i Gubrandsdølen - Dagningen

Christie*, Werner Hosewinckel (2012)

Et annerledes verdensbilde

Dagsavisen [Kronikk]

KlIma: Det kan være et nyttig tankeeksperiment å forestille seg hva våre barnebarn vil tenke om 80 år om det som (ikke) skjer i dag – og om oss

Christie*, Werner Hosewinckel & Lian, Roger (2012)

Sats på moderne omsorg

Dagsavisen [Kronikk]

Helse: det er på tide å tenke radikalt om hvordan Norge skal levere omsorgstjenester i framtida

Christie, Werner Hosewinckel (2010)

Kriser, makt og fordeling

Hamar arbeiderblad [Kronikk]

Christie, Werner Hosewinckel & Tennøe, Tore (2002)

Kloning: Falsk alarm, behov for reell debatt

Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) [Kronikk]

Christie, Werner Hosewinckel (1995)

Helsesamarbeid i stedet for marked og ekspertstyre

Hamar arbeiderblad [Kronikk]

Christie, Werner Hosewinckel (1995)

Kampen om perspektivet

Hamar arbeiderblad [Kronikk]

Christie, Werner H (1)

KRONIKK: Kina på veg mot kunnskapssamfunnet

Bladet forskning [Kronikk]

Christie, Werner Hosewinckel (1)

Bioteknologinemndas rådgivende rolle

Genialt [Kronikk]

Christie, Werner Hosewinckel (1)

Mehmet-saken: Etikk i praksis

Genialt [Kronikk]

Christie, Werner Hosewinckel (1)

De vanskelige valgene

Genialt [Kronikk]

Christie, Werner Hosewinckel (1)

Bioteknologi i Norge 50 år etter dobbelheliksen

Genialt [Kronikk]

Christie, Werner Hosewinckel (1)

Hva gjør vi med risiko, og hva gjør den med oss?

Genialt [Kronikk]

Christie, Werner Hosewinckel (1)

Bioteknologi og utvikling

Genialt [Kronikk]

Christie, Werner Hosewinckel (1)

Politikk om fag (Bioteknologi)

Genialt [Kronikk]

Christie, Werner Hosewinckel (1)

Solidaritet Nord-Sør: Kan bioteknologi bygge bro?

Genialt [Kronikk]

Christie, Werner Hosewinckel (1)

Bioteknologinemnda 10 år

Genialt [Kronikk]

Christie, Werner Hosewinckel (1)

Kunnskap,utvikling og kontroll

Genialt [Kronikk]

Christie, Werner Hosewinckel (1)

Funksjonell genomforskning: Norge som senter for likeverd og bærekraftig utvikling?

Genialt [Kronikk]

Christie, Werner Hosewinckel (1)

Etiske veivalg

Genialt [Kronikk]

Christie, Werner Hosewinckel (1)

Gentester i arbeidslivet

Genialt [Kronikk]

Christie, Werner Hosewinckel (1)

Bioteknologi og bistand

Genialt [Kronikk]

Christie, Werner Hosewinckel (1)

Kan prioritering løse problemene? Har vi et godt helsevesen?

Tidsskrift for Den norske legeforening [Kronikk]

Christie, Werner Hosewinckel (1)

Internasjonale helsereformer- har Norge vært i forkant?

Tidsskrift for Den norske legeforening [Kronikk]

Tellnes, Gunnar; Christie, Werner H & Leeber, Ingunn (2017)

Helsefremmende samhandling - NaKuHel gir nye muligheter i folkehelsearbeidet

[Popular scientific article]. Utposten, 46(5), s. 28- 31.

Christie, Werner H (2014)

Politikk og fag, - på samme lag? Helseledelse fra teknokrati til velferdsdannelse

Botten, Grete Synøve; Frich, Jan C, Hagen, Terje P., Iversen, Tor & Nordby, Halvor (red.). Helsetjenestens nye logikk

Hafting, Tore & Christie, Werner H (2013)

Partsbasert utviklingsarbeid: en kollaborativ utviklingsprosess

[Academic lecture]. NEON konferansen.

Christie, Werner H (2013)

KEYNOTE: Chinese Norwegian Research collaboration for health and welfare. Uniting the biggest and the best

[Academic lecture]. UiB China Medical research network conference.

Christie, Werner H (2013)

Current Chinese Challenges; - new solutions? Wefare, food and environment

[Academic lecture]. UiB-China Network.

Christie, Werner H (2013)

3-Partsbasert Utviklingsarbeid: Seniorpolitikk i Fredrikstad kommune

[Academic lecture]. 1 Samling av partsammensatt plangruppe.

Christie, Werner Hosewinckel (2013)

Images of Future Health Challenges: Molecules, Individuals and Society

[Academic lecture]. Perspectives on Current Science, UiS Annual Conf..

Christie, Werner Hosewinckel (2013)

hvilken sykehuspolitikk er Hedmark tjent med

[Academic lecture]. Vinterkonferansen Høgskolen i Hedmark 2013.

Christie, Werner Hosewinckel (2013)

Current Health Challenges, Inernational Perspectives

[Academic lecture]. Images of Health Futures, Molecules, Individual and Society.

Christie, Werner Hosewinckel (2012)

Complexity and connectivity. A new paradigm foir the wellbeing of populations

[Academic lecture]. BioVision Life Science Conference.

Christie, Werner Hosewinckel (2012)

Evolution,ecology and welfare

[Academic lecture]. Nature and Culture as Public Health; Na-Ku-Hel 25 year conference.

Christie, Werner Hosewinckel (2012)

On Cancer Genomics Efforts in Norway

[Academic lecture]. Future and Emerging Technologies (FET) Flagship Pilot IT Future of Medicine.

Stakeholder meeting. FET Flagships are ambitious large-scale, science-driven, research initiatives that aim to achieve a visionary goal. The scientific advance should provide a strong and broad basis for future technological innovation and economic exploitation in a variety of areas, as well as novel benefits for society.

Christie, Werner Hosewinckel (2012)

Ethical, Legal and Social issues of the new genomics related to Public Health

[Academic lecture]. First International Conference on Genomics.

In addition to BGI, ICG-Europe was co-organized by University of Copenhagen, Aarhus University, Biopeople, and DTU (Danmarks Tekniske Universitet).

Christie, Werner Hosewinckel (2012)

Health communication – is it to be understood as politics in practice or is it objective?

[Academic lecture]. Health Communication and Research Dissemination.

Christie, Werner Hosewinckel (2012)

Global public health. - How can new systems biology make effective impact on global health concerns?

[Academic lecture]. 16th European Health Forum.

The new large scale Life Sciences trying to develop a full systems analysis and simulation of human metabolism from genotype to phenotype will become an extremely useful expansion of knowledge and understanding of the conditions for our health and disease. This effort is hugely costly and ambitious and will demand careful prioritisation of resources and research focuses. Indications are that origins of the most relevant for major global public health challenges will be found in the metabolic relationship of humans with their environments, in the shape of our diets, medical and chemical exposures as well as our personal and social activities. In addition to the possibilities to develop personalized medicine based on our individual genetic and epigenetic condition, the new mega-sciences offer huge opportunities to develop a far better understanding of resistance and resilience factors to disease. From this knowledge we can achieve greatly improved and more effective preventive measures and public health approaches, from vaccines to health education. Focus and financing of the research efforts will be crucial to successfully harvest this emerging knowledge and its benefits. They will potentially include simple, effective and cost efficient ways of improving public health and reducing the burden of disease of nations, as well as the cost of health and welfare systems. Commercial pressure by experience tends to focus on the huge and valuable markets for better cures for already diseased people in affluent markets. Political priorities and pressure may therefore be needed to balance this with similar efforts to develop preventive public health measures also for less privileged segments of the global population. 1/

Christie, Werner Hosewinckel (2012)

IKT i Medisinen, Hva er Perspektivene?

[Academic lecture]. KlinIKT Konferansen.

Christie, Werner Hosewinckel (2012)

Evolution, Ecology and Welfare; - How can we facilitate new systems biology to make an effective impact on public health

[Academic lecture]. Na-Ku-Hels 25 års jubileumskonferanse.

Major new research efforts undertaken by large international consortia have this year delivered huge amounts of genomic data regarding microorganisms, plants, animals and a large number of human individuals. These data sets need to be interpreted to comprehend their significance for health and disease. Other large collaborative research projects are under planning to use these and similar data to map the human metabolism and establish the basis for so- called predictive, pre-emptive, participatory and personalised medicine. The ambition is that individual genome and other clinical data compared to reference data can give basis for individualised treatment with better effect and fewer side effects for cancers and most other major diseases. A development along these lines will represent a major paradigm shift in clinical medicine. However , we need to ask: Will such paradigms be relevant for the major burden of global disease? Will it represent a relevant epistemological approach providing appropriate models for understanding and influencing public health and disease? Will it represent the most rational and effective tools for medical impact on human health? And will it be possible to translate into cost effective and sustainable health policies available, accessible and affordable for all? My arguments in this presentation are that the diseases dominating the overall burden to health are not basically genetic but generic in their origin. We have reason to expect the on-going evolutionary systems biology will show that epigenetic and environmental factors will have much stronger phenotype penetration on health than individual genomes. The potential for preventive public health measures should therefore be huge. The research should consequently focus as much on the salutogenic mechanisms as on the pathogenic mechanisms in our metabolism. NaKuHel Conference Nov 2012 Werner Christie’s abstract page 2 of 2 Public policy must accordingly compensate for the meek commercial opportunities and inherent market failures in preventive public health to balance the strong market drive for personalised medicine. Humans have through history dramatically evolved our own ecological niche. We now need to use new life science evidence to consciously cultivate it to be more adapted to our constitution and physiological as well as psychological needs. That is a challenge depending more on developing health literacy, coping capabilities, preventive policies and cultural capital than on using biotechnology to manipulate human metabolism.

Christie, Werner Hosewinckel (2012)

Systems Biology and its mindsets

[Academic lecture]. BioVisionAlexandria 2012. Linking science to society.

Panel A-1: Global Issues on Healthcare - Health (Lecture Hall) The right to proper healthcare is by no means a luxury, yet a right for each individual, rich and poor, old and young. Yet providing suitable healthcare is a challenge that faces decision-makers, especially in developing countries where numerous considerations especially economical ones have to be taken into consideration. What progress has been done so far and how could that be improved? Difference in access to proper healthcare is striking among different socioeconomic groups. What are the compromises that should be made and the difficult ethical issues that are raised? Chair: Farha Abd El-Aziz, Professor of Clinical Immunology and Pathology, Faculty of Medicine, Mansoura University (Egypt) Rapporteur: Rafik Nakhla, Vice President, Human Resources and Administration, Projacs International (Bahrain) Alastair Kent, Director, Genetic Alliance UK (UK) Werner Christie, Former Norwegian Minister of Health (Norway) Rafael Rangel-Aldao, CEO, SummumNet Colombia, and Professor, Digital Molecular Medicine, Simon Bolivar University (Columbia) Amr Helmy, Former Minister of Health (Egypt)

Christie, Werner H (2010)

Global Media Center for Development: Health Literacy for disease prevention

[Academic lecture]. Asia Media Summit 2010.

Christie, Werner H (2009)

Asia Media Summit: The potential value of media information for enhanced health

[Academic lecture]. Asia Media Summit 2009.

Christie, Werner H (2008)

The Global Tuberculosis Challenge; from Promises to Practice

[Academic lecture]. BioVision Alexandria Conference 2008.

Christie, Werner Hosewinckel (2007)

Modernized Chinese Medicine

[Popular scientific article]. China Healthcare Innovation Magazine

Christie, Werner Hosewinckel (2007)

Health research for health reform

[Popular scientific article]. China Healthcare Innovation Magazine

Christie, Werner Hosewinckel (2007)

How can ICT contribute to health reform

[Popular scientific article]. China Healthcare Innovation Magazine

Christie, Werner Hosewinckel (2007)

The anatomy of a health reform

[Popular scientific article]. China Healthcare Innovation Magazine

Christie, Werner Hosewinckel (2007)

The price of pollution

[Popular scientific article]. China Healthcare Innovation Magazine

Christie, Werner Hosewinckel (2006)

Healthcare for the economy

[Popular scientific article]. China Healthcare Innovation Magazine

Christie, Werner Hosewinckel (2006)

How can we organize primary health care

[Popular scientific article]. China Healthcare Innovation Magazine

Christie, Werner Hosewinckel (2006)

Why do we need healthcare

[Popular scientific article]. China Healthcare Innovation Magazine

Christie, Werner H (2001)

Ecological Urban Construction

[Academic lecture]. International City forum of Ecotourism.

Christie, Werner Hosewinckel (2001)

Funksjonsgenomisk forskning: Norge som senter for likeverd og bærekraftig utvikling?

[Popular scientific article]. Genialt

Christie, Werner Hosewinckel (1996)

Prinsipper for prioritering i helsetjenesten

[Academic lecture]. Konferanse om legemiddelrefusjoner.

Christie, Werner Hosewinckel (1988)

Politikk og fag, på samme lag? : en bok om planlegging i kommunehelsetjenesten

[Popular scientific book]. Tano.

Christie, Werner Hosewinckel (1985)

Planlegging for forebygging

[Academic lecture]. Helse 1985.

Akademisk grad
År Akademisk institusjon Grad
1992 University of Oslo Master
1979 University of Oslo Master Cand. Med
1972 University of Oslo Other
1971 University of Bergen Other
1969 University of Oslo Other
Arbeidserfaring
År Arbeidsgiver Tittel
2017 - Present BI Norwegian Business School Senior lecturer
2013 - Present BI Norwegian Business School Special Advisor, Corporate division
2014 - 2017 Gjøvik University College Associate Professor
2013 - 2017 BI Norwegian Busienss School Adjunct senior lecturer
2012 - 2017 Hedmark University College Associate professor
2011 - 2012 Prestrud senter (Old age care) Clinical doctor
1992 - 1995 Dr. Gro H. Brundtland's Cabinet Minister of Health
1988 - 1992 Hedmark County Health and Social Services CEO
1979 - 1992 Own firm Part time farmer
1981 - 1984 National Institute of Public Health Research fellow