Fagprofil

Berit Fjørtoft

Seniorrådgiver - Organisasjonsutvikling - Organisasjon og Strategi