Campus Oslo

For leietakere

Velkommen til informasjonssider for leietakere i BI Bygget og Nydalsveien 15/17.

Her finner du informasjon og linker som er viktig og nyttig for deg som leietaker. Ikke all informasjon er like relevant for alle leietakere, men mye vil være relevant for de fleste. Til en viss grad er informasjonen differensiert i forhold til hvor en er leietaker, for eksempel på kontaktinformasjon.

Kontaktinformasjon

Leietakere i Nydalsveien 15/17 Serviceskjema Nydalsveien 15/17
Leietakere i A-blokka Serviceskjema A- og D-blokka
Leietakere i D-blokka  

Fasiliteter

BI-bygget tilbyr en rekke fasiliteter for sine leietakere, studenter og ansatte.

I BI-bygget kan leietakere, i tillegg til studenter og ansatte, benytte en rekke fasiliteter i glassgaten samt i underetasjen.

Hvem Hva Hvor Mer info
Gastro Catering Personalrestaurant leietakere D6 Gastro Catering nettside
Gastro Catering The Living Kitchen, Food Court U1 Gastro Catering nettside
Gastro Catering Leveranse av møtemat - Gastro Catering nettside
Chaqwa Kaffebar D1 Gastro Catering nettside
Starbucks Kaffebar B1 Starbucks nettside
Amigo Kiosk A1 Amigo på Facebook
Athletica Nydalen Treningssenter D2 Athletica nettside
CopyCat Grafisk leverandør D1 CopyCat nettside
Raah Velvære/Hudpleie D1 Raah nettside

Takterrasse Takterrasse D  
Facility Leie av lagerplass DU1 Kontakt Svein eller Kamilla for avtale
BI Varemottak Varemottak / Varelevering Nydalsveien 23  BI - campus Oslo

Vakthold / alarm

Bygget har vakthold via Nokas.

Kontaktinfo til vektertjenesten (etter klokken 16.00 og i helger) er 47 64 65 74. Skallsikring (ytre fasade) er montert i skalldører. Heis har nøkkelkortstyring utover ordinær åpningstider.

 
Styring og tilpassing av lokalt alarmanlegg som er koblet til alarmsentral er mulig, hvis det er ønskelig kostes dette av leietager.

Adgangskontroll, kort og nøkler

Det er kortleser på ytterdører og på dører inn til hvert leieforhold.

Leietaker bestemmer åpningstider og eventuell bruk av koder inn til egne lokaler. Bestilling av adgangskort og nøkler gjøres gjennom Facility Servicetorg

Parkering

Leietakere har anledning til å leie parkeringsplasser i Nydalen P-hus av BI. Parkeringsanlegget har plasser under BI bygget og Solsiden.

Parkeringsanlegget som ligger under BI og Solsiden er basert på fri flyt og plassene er tilgjengelige for alle som ønsker å parkere der. Anlegget har en kapasitet på ca. 1200 plasser. Det er installert overvåkningskameraer i parkeringshuset.

BI eier 689 parkeringsplasser under blokk A,B,C og D. 63 plasser er dedikert leietakere. Gjeldende pris pr. parkeringsplass utgjør kr. 22.880 pr. 1.januar 2017. Leieavtale for parkering håndteres av BI v/Facility. Plassene er ikke øremerket, det er "førstemann til mølla"-prinsippet som gjelder. Det utstedes ett parkeringskort pr. parkeringsplass. Det må benyttes samme kort ved inn- og utkjøring.

Det er ingen særskilt gjesteparkering til BI-bygget. Gjester kan benytte parkering ute eller i p-hus mot betaling og gangadkomst fra parkeringsanlegget går via bygg A og D.

Sykkelparkering

​I tillegg til utendørs sykkelparkering er det et eget låst rom for sykkelparkering for ansatte ved BI og leietakere. Rommet er lokalisert i blokk B i P3. Se oppslag på døren til rommet for retningslinjer for bruken av rommet. Det er ikke tillatt å bringe sykkelen opp i bygget på grunn av renhold og slitasje.

I DU1 er det to single garderober med dusj, hvor ansatte hos leietakere kan skifte/dusje.

Profilering, flagg og skilting

Utover forskriftsmessig skilting leveres skilting på tavler i heiskupeer, på tavler i etasjer og utenfor heiser.

Det er også medtatt nødvendig utstyr/arrangement for mulighet til å eksponere Leietakers logo utvendig. Utvendig skilting på fasade bekostes av leietager.

Leietaker må stå for kostnaden for endringer av skilter utover normal utskifting. Dersom din bedrift endrer firmalogo, vennligst meld dette til Kamilla Nomerstad for oppdatering av skilting.

Ut mot Sandakerveien er det syv flaggstenger; to utenfor A-blokken og fem utenfor D-blokken. Flaggstengene er forbeholdt hhv leietakere i A- og D-blokken. Flagg med firmalogo henger opp i ett år av gangen, og det skiftes flagg 1. august eller etter behov hvert år. Leietaker som er interessert i å henge opp flagg kan ta kontakt med Facility ved Kamilla Nomerstad.

Miljø

Gårdeier har et høyt fokus på miljø og har som mål å være klimanøytral. Utleier er Miljøfyrtårn-sertifisert og dette krever en kontinuerlig utvikling og forbedring av miljøtiltak.

Avfall

I varemottaket i P3/K2 har bygget et felles sorteringsanlegg for avfallhåndtering. Det er per i dag 13 forskjellige fraksjoner som det sorteres på. I normal kontordrift vil det normalt sorteres på følgende fraksjoner i kontorarealene; Papir/papp, tomflasker, batterier og restavfall.

Sortering av avfall er god økonomi, siden leveranse av restavfall er en kostnad, mens levering av sortert avfall er en inntekt. Gårdeier jobber kontinuerlig med å øke sorteringsgraden på avfall og oppfordrer leietakerne til å gjøre det samme.

Renhold

Gårdeier har avtale med Toma Renhold for renhold av egne lokaler og fellesarealer.

Leietaker besørger renhold av eget eksklusivt areal. Det er opp til leietaker å inngå avtale Toma eller velge et annet firma. Hver etasje har et eget bøttekott som deles mellom leietakerne. Bøttekott leveres med hyller, ettgreps armatur og utslagsvask. Leietaker får støvsugerslange til sentralstøvsugeranlegget.

 

ENØK

Som en følge av BIs miljøsatsing har BI fra og med 2006 innført flere ENØK-tiltak hvert år i BI-bygget. Dette har også effekt for leietakerarealene i A og D blokken og skal i tillegg til å gi en god miljøprofil, gi lavere felleskostnader.

BI-bygget i Nydalen er tilpasset energivennlig oppvarming og kjøling gjennom vår tilknytning til Nydalen Energisentral AS, som er et jordvarmebasert energisystem som både varmer og kjøler bygget. BI-bygget har også ivaretatt hensyn til energibesparende løsninger.

Det vil imidlertid fortsatt være mulig å redusere energiforbruket i bygget gjennom aktiv styring av energibruken. Facility har siden 2008 tatt i bruk et energioppfølgingsprogram som bistår avdelingen i dette arbeidet. Det arbeides parallelt med å se på konkrete tiltak for å spare energi:

 • Alle som har egne kontorer eller som sitter på steder der lyset kan slås av manuelt blir oppfordret til å slå av lyset når plassen forlates.
 • Egne brytere er plassert i hvit grensestav ved vinduet i alle kontorer.
 • Det oppfordres likeledes til å slå av pc-er ved endt arbeidstid.

Leietakere kan melde inn endringer i lystider, f.eks. i forbindelse med ferieavvikling. Ønskes lys utover den oppsatte tiden, benyttes overtidsbrytere via overtidspanel (plassert ved heis og i fellesområde). Disse gir lys i din sone to og to timer ad gangen.

Driftstiden på ventilasjonsanleggene vil i feriene bli satt ned, men dog uten at dette skal gå på bekostning av inneklimaet i bygget.

Ansvarlig for ENØK i Facility er Dag Håvard Bergersen (dag.h.bergersen@bi.no).

Ombygging i leietakerarealer

Bygningsmessige endringer skal forhåndsgodkjennes av BI. Dette gjelder både fysiske ombygging og kabling.

Leiekontrakt og driftskontrakt ligger til grunn for hvilke rammer leietagere må holde seg innenfor.

Leietakere har ikke anledning til å hente inn håndverkere uten at disse er forhåndsgodkjent av BI. Det er inngått service-/rammeavtaler for alle områder i bygget. BI ønsker i hovedsak at disse avtalene skal følges.

Alle bygningsmessige endringer og kabling skal dokumenteres i byggets FDV web. BI stiller krav om at alle leverandører som skal jobbe på huset fremlegger elektronisk dokumentasjon på det arbeidet som er utført. Alle bygningsmessige endringer skal skje innenfor gjeldende lover og regler.

Alle gjennomføringer i vegg, tak/gulv skal branntettes og dokumenteres av FireSafe. Dokumentasjonen skal sendes til Forvaltningssjef Svein R. Kristiansen på mail svein.r.kristiansen@bi.no. Ved spørsmål om branntetting kan brannvernleder Ronny Stålvang kontaktes, mail adresse ronny.stalvang@bi.no.

Bygningsmessige ombygginger kan varsles BI skriftlig. BI Facility skal innkalles til etterkontroll når ombygging er gjennomført.

Ta kontakt med Forvaltningssjef Svein R. Kristiansen på mail svein.r.kristiansen@bi.no ved spørsmål.

Brannsikkerhet

Leietakere har en viktig rolle i BIs brannvernorganisering som etasjevakter. Hver leietaker utnevner etasjevakt som rapporterer til BIs brannvernansvarlig.

Etasjevaktens hovedoppgave ved brannalarm er å:

 • Iføre seg refleksvest dersom dette er utdelt.
 • Sørge for at sitt tildelte ansvars område blir evakuert ved brann/brannalarm. Husk å gå innom toaletter etc.
 • Lukk alle dører og vinduer etter hvert som området gås igjennom.
 • Møte opp i resepsjonen og melde fra til BI når området er gjennomgått/tømt. Alternativt melde fra til brannvernkoordinator eller brannvesenet dersom arbeidsgivers brannvernansvarlig ikke er tilgjengelig.

Videre skal etasjevakten:

 • Melde ifra til brannvernansvarlig eller eventuelt direkte til Facility om feil og mangler som vedrører brannsikringen i eget område eller andre steder i bygget.
 • Være tilgjengelig på bygget, alternativt ha en stedfortreder.
 • Ha god kunnskap om forholdsregler ved brann.
 • Delta ved alle brannøvelser som arrangeres.

Bygget er fullsprinklet og i hver etasje er det installert brannslanger. Det skal ikke være behov for installasjon/utplassering av brannvernutstyr, med mindre en har utstyr som krever dette.

Vi anbefaler våre leietakere å ha førstehjelpsskrin lett tilgjengelig i sine lokaler. Det er hjertestarter i resepsjonen ved hovedinngangen. Merk at resepsjonen kun er bemannet fra kl 07.30 til 16.00 mandag til fredag.

Fakta om bygget

​BI-bygget i Nydalen er BI sitt hovedsete og har som visjon å være "Et inspirerende læringsrom" for både studenter, ansatte og leietakere.

Bygget består av fire blokker - A, B, C og D. A-C er helheid av Stiftelsen Handelshøyskolen BI. D-blokken er en egen juridisk enhet, BI-bygget D-blokka AS, og er heleid av Stiftelsen Handelshøyskolen BI. Hele bygget driftes og forvaltes av BI sin egen driftsenhet, Facility. Dette innebærer at utleier er tilstede på bygget og har en egen interesse av god kvalitet og en kosteffektiv drift av bygget.

Det er i tillegg utstrakt bruk av gode leverandører som er spesialister på de forskjellige fagfeltene. Liste over leverandører i BI-bygget.

Byggeår 2005
Arkitekt Niels Torp AS
Byggherre Avantor ASA
BTA 95.200 kvm
BTA utleie 20.000 kvm