Handelshøyskolen BI

Retningslinjer for personvern

Handelshøyskolen BI og Personopplysningsloven 

Handelshøyskolen BI behandler personopplysninger med respekt og forsiktighet, og all registrering og behandling av personinformasjon bygger på avtale og/eller samtykke fra deg som enkeltindivid. 

Nyhetsbrevregister

Vi har et sterkt ønske om at den informasjonen vi sender ut skal være så relevant som mulig for mottaker. For å kunne tilpasse informasjonen til dine ønsker og behov samt tidligere utdanning, ber vi blant annet om navn, fødselsdato osv. Samtidig bidrar dette til å unngå dobbeltutsendinger ved at vi unngår dubletter i databasen. Vi utleverer ikke informasjonen til andre.

En forutsetning for å motta nyhetsbrev med reklameinnhold, er at du har gitt forhåndssamtykke til dette (gjelder ikke informasjon som er nødvendig å formidle til deg i kraft å ha søkt eller å være student ved Handelshøyskolen BI). Du kan til enhver tid be om å bli slettet fra distribusjonslisten. 

Søknads- og opptaksbehandling 

Når du oppretter en søkeprofil og søknad på Handelshøyskolen BIs søkeweb, vil det underveis i søkeprosessen bli opprettet cookies i din nettleser som mellomlagrer data. Når søknaden din er fullført slettes disse, og nettleseren din nullstilles. Her kan du finne mer informasjon om bruk av cookies

Når du sender inn søknaden vil Handelshøyskolen BI behandle denne og den informasjon du har lagt inn, som navn, adresse, telefonnummer, fødselsnummer, e-postadresse og passord, informasjon om tidligere utdanning og evt. arbeidserfaring, med tilhørende dokumentasjon, samt evt. navn på arbeidsgiver med kontaktdetaljer.

Vi lagrer videre tidspunkt for innlogging, ip-nr. og innloggingsvei, samt endringer i nettsøknaden som blir gjort ved hver innlogging. Handelshøyskolen BI vil dessuten kunne innhente og lagre informasjon fra andre kilder, og vil også lagre saksbehandlingsinformasjon.

Formålet med å samle inn og lagre dine personopplysninger er å saksbehandle din søknad om opptak til studium eller kurs ved Handelshøyskolen BI. 

Personopplysningene vi har lagret om deg kan du se i søknaden, og der kan du også rette opplysningene. På søkeweben kan du videre se status og resultatet av saksbehandlingen av søknaden din.

Når det gjelder informasjon om behandlingsansvarlig, kontaktinformasjon, og opplysninger om innsyn for øvrig samt utlevering, vises til punktet nedenfor: Innsyn i og utlevering av informasjon. 

Studentregister 

For å administrere deg som student er det nødvendig for oss å oppbevare alle personalia: Navn, adresse, telefonnummer, fødselsnummer (11 siffer), eventuell arbeidsgiver og arbeidsgivers adresse, samt informasjon om tidligere utdanning og eventuell arbeidserfaring. I tillegg registreres og oppbevares informasjon om de kurs og studier du gjennomfører samt eksamensresultater (karakterer).

Dette er informasjon som vi ved lov er pålagt å oppbevare, og den kan derfor ikke slettes.
Informasjonen utleveres ikke til uvedkommende.

Om din arbeidsgiver betaler for din utdannelse, og ønsker informasjon om dine eksamensresultater, kan ikke Handelshøyskolen BI utlevere denne informasjonen uten samtykke fra deg som student.

Innsyn i og utlevering av informasjon

Personer som er registrert i Handelshøyskolen BIs studentbase kan be om innsyn i hvilke opplysninger organisasjonen har registrert om vedkommende. Denne informasjone vil kun bli utlevert når vedkommende leverer en skriftlig og undertegnet begjæring. Hvis begjæringen skjer ved personlig fremmøte må man legitimere seg. Dette er for å sikre at informasjon ikke utleveres til uvedkommende.

Handelshøyskolen BI utleverer ikke informasjon til uvedkommende, men leverer informasjon til organisasjoner som:

  • Statistisk Sentralbyrå
  • BIBSYS
  • Lånekassen
  • Database for høyere utdanning (DBH)
  • NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen)

I tillegg utleveres navn og adresse på nye studenter til BIs studentforeninger og Studentsamskipnaden i Oslo.

Handelshøyskolen BI forholder seg til de til enhver tid gjeldende regler for oppdatering mot Det Sentrale Reservasjonsregister, samtykke til eller reservasjon mot nyhetsbrev, samt utfører løpende vedlikehold av personopplysninger mot offentlig tilgjengelige kilder.

Behandlingsansvarlig ved Handelshøyskolen BI er Rektor.

Chat/Telefon/E-post/Personlig oppmøte

For å kunne hjelpe deg best mulig, og ha best mulig kundeoppfølging, lagres chat, utdrag fra telefonsamtaler, møter og e-poster i vårt kundesystem. Ved bruk av chat har du anledning til å registrere deg anonymt. Selv om samtalen ikke kan knyttes til deg, vil samtalen likevel lagres.

Opplysningene slettes etter en tid dersom de ikke inngår i kommunikasjon med deg som søker, student eller tidligere student eller som mottaker av våre nyhetsbrev.