-
Kalender

Juleseminar om fremtidens skattesystem

Regjeringens skatteutvalg presenterer 19. desember sine forslag til omlegging av skattesystemet. BI ringer inn julen med et blikk på konsekvenser for bedrifter, privatpersoner og norsk økonomi.

Solberg-regjeringen satte sommeren 2021 ned et utvalg som skulle gjøre en helhetlig gjennomgang av skattesystemet. Støre-regjeringen presenterte i desember samme år sitt tilleggsmandat.

Utvalgets overordnede mål har vært å vurdere hvordan Norge kan ivareta sentrale utviklingstrekk som teknologiutvikling, omstilling til grønn vekst, digitalisering, globalisering og omfordeling.

Er utvalgets innstilling det Norge trenger for videre vekst i en global økonomi?

BIs eksperter innen samfunnsøkonomi, privatøkonomi, skatterett og finans gir sin analyse av utvalgets innstilling og hva det betyr for deg.

Praktisk info

 • Tid:onsdag 21. desember 2022 09.00 - 10.15
 • Sted:BI - campus Oslo, Auditoriet A2-080
 • Pris:Gratis
 • Kontakt:Knut Myrum Næss (knut.m.nass@bi.no)

Program

 • Tid
 • Tittel
 • Velkommen og kort innledning ved NN

 • Samfunnsøkonomisk perspektiv på utvalgets innstilling ved Gisle Natvik og Espen R. Moen

 • Strir regjeringens skatteskjerpelser overfor bedrifter og enkeltpersoner mot Skatteutvalgets anbefalinger?

 • Innlegg ved Eivind Furuseth

 • Finansielt perspektiv på utvalgets innstilling ved Espen Henriksen

 • Spørsmål fra publikum

Foredragsholdere

Gisle Natvik
Gisle Natvik

Gisle J. Natvik

Gisle J. Natvik fra Institutt for samfunnsøkonomi ved Handelshøyskolen BI er ekspert i makroøkonomi. Han forsker på pengepolitikk, politisk økonomi og samspillet mellom husholdninger og makroøkonomi. I 2022 mottok han BIs pris for samfunnspåvirkning for sin formidling av makroøkonomiske spørsmål i den offentlige debatten.

Eivind Furuseth
Eivind Furuseth

Eivind Furuseth

Eivind Furuseth fra ved Institutt for rettsvitenskap og styring ved Handelshøyskolen BI er ekspert i skatterett. Han er faglig leder for BIs master i skatterett og har tidligere jobbet i Skatteetaten og som advokat i KPMG. Han kommenterer jevnlig skatterettslige spørsmål i aviser og på TV.

Espen Rasmus Moen
Espen Rasmus Moen

Espen Rasmus Moen

Espen R. Moen er professor i samfunnsøkonomi ved Institutt for samfunnsøkonomi ved Handelshøyskolen BI, og har doktorgrad fra London School of Economics. Hans ekspertområder er arbeidsmarkedsøonomi, næringsøkonomi og makroøkonomi. Moen har også sittet i en rekke offentlige ekspertutvalg. 

Ole Gjems-Onstad
Ole Gjems-Onstad

Ole Gjems-Onstad

Ole Gjems-Onstad fra Institutt for rettsvitenskap og styring ved Handelshøyskolen BI har i en årrekke vært blant Norges mest profilerte fagfolk innen skatterett. Gjems-Onstad er forfatter og medforfatter av nær femti bøker og en rekke artikler i norske og internasjonale fagtidsskrifter.

Espen Henriksen
Espen Henriksen

Espen Henriksen

Espen Henriksen fra Institutt for finans ved Handelshøyskolen BI er ekspert på finansmarkeder. Han er hyppig brukt av norske og internasjonale medier som kommentator om norsk økonomi og finansmarkeder.

;