Frokostseminar

En verden i endring - nye risikoer krever ny kunnskap

På dette seminaret forteller Sven Mollekleiv om hvordan ny kunnskap og gode forberedelser er helt avgjørende for å lykkes med sikkerhet og beredskap.

Vi lever i en verden i rask endring. Store internasjonale konflikter, flyktningkrise, endret sikkerhetspolitisk situasjon, klimaendringer og fare for nye terrorangrep skaper en helt ny usikkerhet. Det er viktigere enn noen gang å tenke grunnleggende samfunnssikkerhet og beredskap i alt vi gjør. Både nasjonalt og internasjonalt.

Sven Mollekleiv er direktør for bærekraft i DNV GL (Senior vice president for Sustainability) og president i Norges Røde Kors. I Norge opplever Røde Kors flere redningsaksjoner enn noen sinne – 60 prosent flere enn i fjor. Internasjonalt ser organisasjonen store humanitære behov som følge av tørke og konflikt. 

Røde Kors opererer inne i krigs- og konfliktområder og må hele tiden tenke sikkerhet. Organisasjonen krysser frontlinjer, besøker fangeleirer og er til stede midt i de store internasjonale krisene. Mollekleiv har vært inne i Syria hvert år siden krigen startet og har bred erfaring med krisehåndtering og kriselogistikk nasjonalt og internasjonalt.

I DNV GL arbeider Mollekleiv med samfunnsansvar og samfunnskontakt. Han er representant for DNV GL i World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) og arbeider tett med UN Global Compact om rapportene Global opportunity report, Impact og Spaceship Earth om hvordan vi skal realisere klimaavtalen i Paris og bærekraftsmålene. Arbeidet viser at de nye risikoene også kan snus til lønnsomme muligheter for næringslivet – dersom selskapene tenker langsiktig bærekraft og velger riktig strategi.

Sven Mollekleiv i media:

Velkommen!

Praktisk info

 • Tid:onsdag 19. april 2017 09.00 - 10.00
 • Sted:BI - campus Oslo, rom A2-075
 • Pris:Gratis
 • Påmeldingsfrist:17. april
 • Kontakt:Bogdana Fedorak (bogdana.fedorak@bi.no)

Program

 • Tid
 • Tittel
 • Kaffe med noe attåt

 • «Den viktigste logistikken - beredskap og respons i kriser» ved Marianne Jahre, professor i logistikk

 • «En verden i endring – nye risikoer krever ny kunnskap» ved Sven Mollekleiv, president i Norges Røde Kors og direktør for bærekraft i DNV GL

 • Q&A