Lederskolen 3: Nye forretningsmodeller gjennom digital tjenesteyting

Verden går inn i en digital økonomi. Det er mange norske bedrifter klar over – syv av ti sier de tror digitalisering er avgjørende for å kunne være konkurransedyktige om fem år. Men syv av ti bedrifter sier også at de ikke har en god nok strategi for å håndtere digitaliseringen.

I en rapport fra Nordisk Ministerråd vinteren 2015/2016 kom det frem at Norge er det nordiske landet hvor spredning av digitale teknologier går tregest. Svaret for bedriftene kan ligge i å skape nye forretningsmodeller og plattformer og strategier for å selge digitale tjenester. I dette innlegget presenteres noen slike strategier.

Den digitale omstillingen er drevet av to megatrender: digitalisering, og tjenesteutvikling. Digitalisering handler om å utnytte det mulighetsrommet som de digitale teknologiene gir. Det gjelder enten vi ser på big data, Internet of Things, skytjenester, robotisering, sensorer eller noe annet. Teknologiene kan være ganske enkle men kan likevel skape revolusjonerende effekter. Uber er et godt eksempel; gjennom en digital plattform kobler bedriften sammen sjåfører som bruker sine egne biler med kunder som trenger transport. Dette har nesten utslettet den tradisjonelle taxinæringen i USA – de har ikke tatt i bruk ny teknologi.

Et klassisk eksempel på viktigheten av å utvikle de rette digitale tjenestene er Apple og Nokia. Apple fokuserte på software og tjenesteutviklingen for å skape en digital plattform – de ville utvikle slående kunde-erfaringer gjennom App Store. Apple inkluderte ikke bare telefoni på sin plattform, men også musikk, filmer, og mange andre applikasjoner. Deretter bygget Apple en forretningsmodell for plattformen hvor de tillot tilbydere/tredjeparter å tjene penger ved å utvikle programmer/apps som Apples brukere ønsket seg. Apple fokuserte på produktutviklingen som en konsekvens av de tjenestene de skapte. Nokia fokuserte på produktutvikling først og tjenester som et tillegg. Nokias mobildivisjon ble solgt til Microsoft i 2013. Resten er historie.

Digitalisering er mer enn ny teknologi. Digitalisering er i hovedsak en ny måte å tenke på. Her setter bedriften virkelig kundens opplevelse, enkel bruk og verdi i sentrum, og ikke de produkter eller distribusjonssystemer bedriften har opparbeidet gjennom en årrekke. Selv om en bank lager en nettbank er dette bare en triviell digitalisering, og selv om en avis blir gjort tilgjengelig på iPad er det like trivielt. Banken og avisen, og alle andre, må skape nye verdier for kundene og nye forretningsmodeller for å henge med i digitaliseringen.

Det leder oss til den andre megatrenden: Overgangen fra verdiskaping basert på fysiske produkter til verdiskaping basert på tjenester. For tjenester vil kompetanse, merkevare og andre «myke» eiendeler spille en økende rolle. Bedrifter må tenke på hvilke problemer – store som små – de skal løse for kundene. Det er løsningene på problemene som skal selges. Kunder ønsker ikke lyspærer, de ønsker belysning og en god atmosfære. Kunder ønsker ikke en boremaskin, de ønsker et hull i veggen for å henge opp et bilde. Kunder ønsker seg ikke bare en TV, de ønsker enkel tilgang til topp underholdning og relevante programmer.

Innovasjonsforsker Peder Inge Furseth ved Handelshøyskolen BI, Oslo kommer til Lederskolen. Furseth ledet forskningsprosjektet VDSI – Verdi-Drevet Service Innovasjon i samarbeid med forskere ved både Oxford og Berkeley. Furseth har nettopp kommet tilbake fra et opphold i Silicon Valley der han har studert nye teknologier, innovasjonskultur og nye forretningsmodeller.

På foredraget til Lederskolen vil Furseth legge frem innsikter om hvilke bedrifter som oppnår suksess i en digital tjenesteøkonomi.

Husk nettverkstimen fra kl. 09.45 med mingling og lunsj.

Pris:
Medlem av Næringsforeningen: kr 700
Ikke medlem av Næringsforeningen: kr 2100
Student ved Handelshøyskolen BI eller medlem av BI Alumni: Ingen avgift

Velkommen!

Praktisk info

  • Tid:fredag 21. april 2017 11.00 - 13.00
  • Sted: BI - campus Stavanger
  • Påmeldingsfrist:Onsdag 19. april kl. 10.00
  • Kontakt:Hege Hovland ( hege.hovland@bi.no)