Seminar om Sentralbanklovutvalgets rapport

Sentralbanklovutvalgets rapport: Ny sentralbanklov. Organisering av Norges Bank og forvaltningen av Statens pensjonsfond utland Centre for Applied Macro and Petroleum economics (CAMP) og Centre for Monetary Economics (CME) inviterer til seminar om sentralbanklovutvalgets rapport. Utvalgsleder Svein Gjedrem presenterer rapporten og Steinar Holden (UiO), Hilde C. Bjørnland (BI) og Espen Henriksen (BI) kommenterer den. Deretter blir det anledning til spørsmål fra salen. Enkel servering etter seminaret. Sted: Handelshøyskolen BI, rom A2-080 Tid: Tirsdag 22. august klokken 11.00-13.00 Påmelding til cme@bi.no innen fredag 18. august. Begrenset antall plasser.

Praktisk info

  • Tid:mandag 1. januar 0001 01.00
  • Sted:Oslo