Arrangement

Åpent Forum med Gudmund Hernes

Institutt for rettsvitenskap inviterer til Åpent Forum med Gudmund Hernes i samtale med Thorleif Enger om liv og ledelse.

Thorleif Enger (1943) er en av landets mest profilerte ledere – i 2010 ble han av Kapital kåret som en av Norges ti beste bedriftsledere etter andre verdenskrig.

Han vokste opp en gård, tok en PhD i Structural Engineering ved Colorado University, og arbeidet så som forsker i fire år for Shell, uten særlig interesse for drift og ledelse. I 1973 vendte han tilbake i til Norge, begynte i oljedivisjonen i Norsk Hydro. Der ble han prosjektdirektør for Oseberg, det til da største oljefunn offshore. Her skulle han både bygge en organisasjon, konkurrere med utenlandske oljeselskaper – og med Statoil som i utgangspunktet hadde et videre politisk nettverk. For Oseberg måtte han ikke bare bygge en organisasjon, men også utvikle en ny lederrolle, i det som senere er kalt gullalderen på sokkelen.

I 1999 ble Enger sjef for Hydro Agri, som ikke hadde gått så bra. I 2004 ble denne kunstgjødseldivisjonen skilt ut i et eget selskap, Yara, med omsetning i 100 land og organisasjon i 50. Igjen ble oppgavene både å rekruttere ledere, bygge en ny organisasjon og forme en ny kultur, en overgang fra kommando til delegering og desentraliserte initiativ. Forretningsmodellen og styringsprinsippene ble lagt om.

I 2014 ble Enger sammen med to tidligere kolleger tiltalt for korrupsjon. Enger erklærte seg ikke skyldig. Etter å ha blitt dømt i tingretten i 2015, ble han i desember 2016 frikjent i Borgarting Lagmannsrett.

Så Enger har stått for bragder og møtt store prøvelser, ledet store konserner og stått i storm. Hva sitter igjen fra disse mangfoldige erfaringer – også som styreformann og styremedlem i selskaper som Telenor, HitecVision og Marine Harvest?

Seminaret er gratis og åpent for alle interesserte.

Vennligst meld deg på til anne.c.thestrup@bi.no innen mandag 20. februar.

Praktisk info

  • Tid:onsdag 22. februar 2017 09.00 - 10.45
  • Sted:Handelshøyskolen BI - campus Oslo, Auditorium C2-060
  • Påmeldingsfrist:20. februar 2017
  • Kontakt:Anne-Christine Thestrup (anne.c.thestrup@bi.no)