MVA Seminar 2017

For fjerde år på rad arrangerer BI dette MVA-seminaret som sist gang samlet over 250 deltakere. Velkommen til et fagseminar med spennende forelesninger innen norsk og internasjonal merverdiavgift.

Frukt/snacks/kake vil bli servert ved registrering og i pausene. Tapas fra klokken 19.15. For de som ønsker det: Nydalen Bryggeri & Spiseri fra kl. 20.30. 

Målgruppen for arrangementet er jurister, revisorer, regnskapsførere og andre som ønsker fordypning i merverdiavgift. Seminaret fokuserer på juridiske problemstillinger, og forutsetter at deltakerne har grundig kunnskap om avgiftssystemet. 

Seminaret er godkjent som 5 timer etterutdanning for advokater, revisorer og regnskapsførere. Du må si fra om dette i påmeldingen

Vanlig påmelding

Påmelding for deg som har vært student ved BIs masterstudium i skatte- og avgifttsrett (MSA)

Praktisk info

 • Tid:torsdag 23. mars 2017 14.00 - 19.30
 • Sted:BI Nydalen, Nydalsveien 37, Oslo
 • Pris:1,600 ,-
 • Påmeldingsfrist:20. mars kl 12.00
 • Kontakt:Hilde Spæren (hilde.sparen@bi.no)

Program

 • Tid
 • Tittel
 • Foredrags­holdere
 • Registrering

  Med snacks og drikke.

 • Innledning

  Foredrags­holdere

  Advokat Cecilie Dyrnes, arrangementskomiteen (Arntzen de Besche)

 • Internasjonal merverdiavgift – Supply chain ved varesalg i EU

  Foredrags­holdere

  Director Maurice Schouten (Baker & Mc Kenzie, Amsterdam)

 • Dobbelavgift eller null avgift ved internasjonal handel

  Foredrags­holdere

  VAT & Tax Manager Morten Rivelsrud (Norsk Hydro)

 • Pause

 • MVA utfordringer ved netthandel

  Foredrags­holdere

  Advokat Marianne Brockmann Bugge (Harboe)

 • Dommer i merverdiavgift

  Foredrags­holdere

  Advokat Cathrine Lund Haagensen (PwC)

 • Aktuelt om merverdiavgift

  Foredrags­holdere

  Skattedirektør Hans Christian Holte (Skattedirektoratet)

 • Pause

 • Ny skatteforvaltningslov – hvordan berører loven merverdiavgiften?

  Foredrags­holdere

  Høyskolelektor Roy Kristensen (BI)

 • Tilleggsskatt og tvangsmulkt i ny skatteforvaltningslov

  Foredrags­holdere

  Juridisk rådgiver Camilla Brunfelt (DnR Kompetanse, Revisorforeningen)

 • Kort benstrekk

 • Utvalgte emner innen fast eiendom

  Foredrags­holdere

  Advokat Nils Flesland Bull (Haavind)

 • OECDs retningslinjer om MVA – Presentasjon og debatt med åpning for spørsmål fra deltakerne

  Foredrags­holdere

  Advokat Nils Eriksen (Brækhus Dege), førsteamanuensis PhD Anders Mikelsen (BI), og førsteamanuensis PhD Eivind Furuseth (BI)

 • Lovfestet omgåelsesnorm for MVA og særavgifter – NOU 2016:5 Quo Vadis?

  Foredrags­holdere

  Skatteprofessor Ole Gjems-Onstad, BI

 • Tapas og alkoholfri drikke

 • For de som ønsker det: Nydalen Bryggeri & Spiseri

Maurice Schouten - Skatterådgiver og director i Baker & Mc Kenzie i Amsterdam.

Han har Fiscal Law Degree fra Universitetet i Utrecht (2004) og Private Law Degree fra Universitetet i Amsterdam (2008). Han har lang erfaring fra arbeid med avgiftsrettslige og praktiske problemstillinger knyttet til bl.a. supply chain,internasjonal handel, holdingstrukturer mv. Han jobbet for Deloitte i Amsterdam i perioden 2004-2010, herunder et halvt års utvekslingsopphold i Brüssel. Maurice er en erfaren foredragsholder både for klienter, og i ulike avgiftsforum.

Morten Rivelsrud (cand.jur. 2007, post graduate University of Hong Kong 2006)

VAT & Tax Manager i Norsk Hydro ASA. Han har i perioden 2007-2016 jobbet som advokat i Deloitte Advokatfirma i Oslo hvor han var leder for internasjonal merverdiavgift. Morten jobber hovedsakelig med avgiftsrettslige spørsmål knyttet til internasjonal merverdiavgift, herunder supply chain og spørsmål knyttet til inn- og utførsel. Morten har også jobbet ett år ved Deloitte LLP i London. Han har i flere år hatt en fast spalte i Revisjon & Regnskap med nyheter og oppdateringer innen internasjonal merverdiavgift.

Marianne Brockmann Bugge (cand.jur. 1992)

Advokat og partner i Advokatfirmaet Harboe & Co AS i Oslo. Hun har tidligere jobbet som advokat i Film- og TV-produsentenes Forening, som senioradvokat i BA-HR og som lovrådgiver i Finansdepartementets skattelovavdeling, hvor hun bl.a. jobbet med Momsreformen 2001. Hun er medlem av den nye Skatteklagenemnda, og har siden 2012 vært leder av Advokatforeningens lovutvalg for merverdiavgift. Hun var også medlem av «Kulturmomsutvalget» (NOU 2008:7).

Cathrine Lund Haagensen (cand.jur. 2005)

Fast advokat og senior manager i Advokatfirmaet PwC i Oslo, Avgiftsavdelingen. I perioden 2008-2013 jobbet hun som advokat i Deloitte i Oslo. Hun har også tre års erfaring fra arbeid som skattejurist i skatteetaten hos TP/Finansseksjonen. Cathrine jobber med alle typer avgiftsspørsmål, men fokuserer i særlig grad på finansiell og offentlig sektor. Hun har også mange års erfaring fra arbeid med ulike transaksjoner og M&A. Cathrine er en erfaren foredragsholder innen merverdiavgift og er fast foreleser for bl.a. NE Kunnskap.

Hans Christian Holte (cand.polit. 1992)

Vært skattedirektør siden august2013. Han har hovedfag i statsvitenskap fra UiO, og jobbet tidligere som direktør for Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) i perioden 2008-2013. Han har også vært ekspedisjonssjef og assisterende departementsråd i Utdannings- og
forskningsdepartementet, avdelingsdirektør i Sosial- og helsedepartementet og har jobbet i det som i dag er Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Han har også tidligere arbeidserfaring fra konsulentbransjen.

Roy Kristensen, høyskolelektor, Handelshøyskolen BI

Høyskolelektor ved BI (Institutt for rettsvitenskap) hvor han har jobbet siden 2005. Han har bakgrunn som skatterevisor og er også utdannet diplomøkonom. Roy har tidligere jobbet med revisjon og kontroll i offentlig sektor, herunder i Skattedirektoratet og Økokrim. Han har også vært medlem av flere lovutvalg innenfor bokføring, regnskap, revisjon og merverdiavgift. Videre har han vært medforfatter av flere bøker innen regnskap og bokføring og var medforfatter av MVA-kommentaren (2016). Han har lang erfaring som foreles­er, og foruten BI foreleser han også for bl.a. Regnskap Norge.

Camilla Brunfelt (cand. jur. 1993)

Juridisk rådgiver i DnR Kompetanse, (Revisorforeningen) med fokus på merverdiavgiftsrettslige spørsmål. Camilla jobber med bl.a. kompetanse, høringer og regelverk og har fra tidligere 10 års erfaring fra Skatt øst hvor hun jobbet som underdirektør for manntall, oppgave- og oppgavekontrollgruppen. Hun har også erfaring fra ligningskontor og fra juridisk avdeling ved tidl. Oslo fylkesskattekontor. Camilla har publisert flere artikler i Revisjon & Regnskap og Revisor informerer, samt utarbeidet e-kurs i justeringsreglene.

Nils Flesland Bull (cand. jur. 1998)

Advokat og partner i Advokatfirmaet Haavind i Oslo, hvor han har jobbet siden 2006. Nils jobber med alle typerspørsmål knyttet til merverdiavgift, og særskilt med spørsmål knyttet til fast eiendom, herunder utleie, kjøp/salg, fisjoner/fusjoner og omorganiseringer. Han
har tidligere 6 års erfaring fra et annet advokatfirma i Oslo, samt to års erfaring fra arbeid med merverdiavgift i Skattedirektoratet.

Nils Eriksen (cand.jur. 1992)

Partner i Brækhus Dege Advokatfirma. Han har bred internasjonal erfaring innen merverdiavgift, og er medlem av Technical Advisory Group som bistår OECD i utviklingen av VAT/GST Guidelines. Han har tidligere vært partner i Advokatfirmaet Grette og direktør i Advokatfirmaet PwC. I perioden 2003-2005 var han Senior Advisor Consumption Taxes i OECD. Han har også vært partner i Arthur Andersen og i Baker & McKenzie i Amsterdam. I perioden 1992-1996 var han rådgiver i Finansdepartementet.

Anders Mikelsen (cand.jur. 1998, PhD 2010) 

Førsteamanuensis ved BI (Institutt for rettsvitenskap). Han var stipendiat ved juridisk fakultet Universitetet i Oslo i perioden 2005-2010, og tok doktorgrad innen emnet kontrollansvaret i kjøpsretten. Anders har tidligere vært gjesteforsker ved Oxford University, jobbet som advokat i Kvale Advokatfirma, som utreder i Høyesterett og som dommerfullmektig. Han er forfatter av boken «Hindringsfritak» (2011) og medforfatter av MVA kommentaren (2016).

Eivind Furuseth (cand.jur. 2002, LL.M. adv. 2006, PhD 2016)

Høyskolelektor ved BI, Institutt for rettsvitenskap. Hans doktorgradsavhandling ved Universitetet i Oslo, juridisk fakultet, omhandlet forholdet mellom nasjonale omgåelsesregler og skatteavtaler. Eivind er ansvarlig for det faglige programmet ved BI´s Master of Management i skatte- og avgiftsrett. Han har tidligere jobbet som saksbehandler ved Oslo fylkesskattekontor, Sentralskattekontoret for storbedrifter og som advokat i KPMG Law. Eivind er medlem av den nye Skatteklagenemnda.

Ole Gjems-Onstad (cand.jur. 1979, lic. jur. 1980, dr.juris 1984)

Professor i skatterett ved Handelshøyskolen BI, Universitetet i Oslo og Universitetet i Stavanger. Han var tidligere faglig leder for BIs masterstudium i skatte- og avgiftsrett (MSA), og for skattedelen ved høyere revisorstudium (MRR). Han er reda­ktør for både Skattelovsamlingen og Gyldendal rettsdatas skattebibliotek. Ole har skrevet og redigert over 40 fagbøker, og har publisert en lang rekke fagartikler innen skatt og merverdiavgift.