MVA Seminar 2017

For fjerde år på rad arrangerer BI dette MVA-seminaret som sist gang samlet over 250 deltakere. Velkommen til et fagseminar med spennende forelesninger innen norsk og internasjonal merverdiavgift.

Frukt/snacks/kake vil bli servert ved registrering og i pausene. Tapas fra klokken 19.15. For de som ønsker det: Nydalen Bryggeri & Spiseri fra kl. 20.30. 

Målgruppen for arrangementet er jurister, revisorer, regnskapsførere og andre som ønsker fordypning i merverdiavgift. Seminaret fokuserer på juridiske problemstillinger, og forutsetter at deltakerne har grundig kunnskap om avgiftssystemet. 

Seminaret er godkjent som 5 timer etterutdanning for advokater, revisorer og regnskapsførere. Du må si fra om dette i påmeldingen

Vanlig påmelding

Påmelding for deg som har vært student ved BIs masterstudium i skatte- og avgifttsrett (MSA)

Praktisk info

 • Tid:23. mars 2017 14:00 - 19:00
 • Sted:BI Nydalen, Nydalsveien 37, Oslo
 • Pris:1,600 ,-

Maurice Schouten - Skatterådgiver og director i Baker & Mc Kenzie i Amsterdam.

Han har Fiscal Law Degree fra Universitetet i Utrecht (2004) og Private Law Degree fra Universitetet i Amsterdam (2008). Han har lang erfaring fra arbeid med avgiftsrettslige og praktiske problemstillinger knyttet til bl.a. supply chain,internasjonal handel, holdingstrukturer mv. Han jobbet for Deloitte i Amsterdam i perioden 2004-2010, herunder et halvt års utvekslingsopphold i Brüssel. Maurice er en erfaren foredragsholder både for klienter, og i ulike avgiftsforum.

Morten Rivelsrud (cand.jur. 2007, post graduate University of Hong Kong 2006)

VAT & Tax Manager i Norsk Hydro ASA. Han har i perioden 2007-2016 jobbet som advokat i Deloitte Advokatfirma i Oslo hvor han var leder for internasjonal merverdiavgift. Morten jobber hovedsakelig med avgiftsrettslige spørsmål knyttet til internasjonal merverdiavgift, herunder supply chain og spørsmål knyttet til inn- og utførsel. Morten har også jobbet ett år ved Deloitte LLP i London. Han har i flere år hatt en fast spalte i Revisjon & Regnskap med nyheter og oppdateringer innen internasjonal merverdiavgift.

Marianne Brockmann Bugge (cand.jur. 1992)

Advokat og partner i Advokatfirmaet Harboe & Co AS i Oslo. Hun har tidligere jobbet som advokat i Film- og TV-produsentenes Forening, som senioradvokat i BA-HR og som lovrådgiver i Finansdepartementets skattelovavdeling, hvor hun bl.a. jobbet med Momsreformen 2001. Hun er medlem av den nye Skatteklagenemnda, og har siden 2012 vært leder av Advokatforeningens lovutvalg for merverdiavgift. Hun var også medlem av «Kulturmomsutvalget» (NOU 2008:7).

Cathrine Lund Haagensen (cand.jur. 2005)

Fast advokat og senior manager i Advokatfirmaet PwC i Oslo, Avgiftsavdelingen. I perioden 2008-2013 jobbet hun som advokat i Deloitte i Oslo. Hun har også tre års erfaring fra arbeid som skattejurist i skatteetaten hos TP/Finansseksjonen. Cathrine jobber med alle typer avgiftsspørsmål, men fokuserer i særlig grad på finansiell og offentlig sektor. Hun har også mange års erfaring fra arbeid med ulike transaksjoner og M&A. Cathrine er en erfaren foredragsholder innen merverdiavgift og er fast foreleser for bl.a. NE Kunnskap.

Hans Christian Holte (cand.polit. 1992)

Vært skattedirektør siden august2013. Han har hovedfag i statsvitenskap fra UiO, og jobbet tidligere som direktør for Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) i perioden 2008-2013. Han har også vært ekspedisjonssjef og assisterende departementsråd i Utdannings- og
forskningsdepartementet, avdelingsdirektør i Sosial- og helsedepartementet og har jobbet i det som i dag er Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Han har også tidligere arbeidserfaring fra konsulentbransjen.

Eivind Furuseth (cand.jur. 2002, LL.M. adv. 2006, PhD 2016)

Høyskolelektor ved BI, Institutt for rettsvitenskap. Hans doktorgradsavhandling ved Universitetet i Oslo, juridisk fakultet, omhandlet forholdet mellom nasjonale omgåelsesregler og skatteavtaler. Eivind er ansvarlig for det faglige programmet ved BI´s Master of Management i skatte- og avgiftsrett. Han har tidligere jobbet som saksbehandler
ved Oslo fylkesskattekontor, Sentralskattekontoret for storbedrifter og som advokat i KPMG Law. Eivind er medlem av den nye Skatteklagenemnda.

Nils Flesland Bull (cand. jur. 1998)

Advokat og partner i Advokatfirmaet Haavind i Oslo, hvor han har jobbet siden 2006. Nils jobber med alle typerspørsmål knyttet til merverdiavgift, og særskilt med spørsmål knyttet til fast eiendom, herunder utleie, kjøp/salg, fisjoner/fusjoner og omorganiseringer. Han
har tidligere 6 års erfaring fra et annet advokatfirma i Oslo, samt to års erfaring fra arbeid med merverdiavgift i Skattedirektoratet.

Anders Mikelsen (cand.jur. 1998, PhD 2010) 

Førsteamanuensis ved BI (Institutt for rettsvitenskap). Han var stipendiat ved juridisk fakultet Universitetet i Oslo i perioden 2005-2010, og tok doktorgrad innen emnet kontrollansvaret i kjøpsretten. Anders har tidligere vært gjesteforsker ved Oxford University, jobbet som advokat i Kvale Advokatfirma, som utreder i Høyesterett og som dommerfullmektig. Han er forfatter av boken «Hindringsfritak» (2011) og medforfatter av MVA kommentaren (2016).

Nils Eriksen (cand.jur. 1992)

Partner i Brækhus Dege Advokatfirma. Han har bred internasjonal erfaring innen merverdiavgift, og er medlem av Technical Advisory Group som bistår OECD i utviklingen av VAT/GST Guidelines. Han har tidligere vært partner i Advokatfirmaet Grette og direktør i Advokatfirmaet PwC. I perioden 2003-2005 var han Senior Advisor Consumption Taxes i OECD. Han har også vært partner i Arthur Andersen og i Baker & McKenzie i Amsterdam. I perioden 1992-1996 var han rådgiver i Finansdepartementet.

Program

 • Tid
 • Tittel
 • Foredrags­holdere
 • Registrering

  Med snacks og drikke.

 • Innledning

 • Internasjonal merverdiavgift – Supply chain ved varesalg i EU

 • Dobbelavgift eller null avgift ved internasjonal handel

 • Pause

 • MVA utfordringer ved netthandel

 • Dommer i merverdiavgift

 • Aktuelt om merverdiavgift

 • Pause

 • Ny skatteforvaltningslov – hvordan berører loven merverdiavgiften?

 • Tilleggsskatt og tvangsmulkt i ny skatteforvaltningslov

 • Liten pause

 • Utvalgte emner innen fast eiendom

 • OECDs retningslinjer om MVA – Presentasjon og debatt med åpning for spørsmål fra deltakerne

 • Lovfestet omgåelsesnorm for MVA og særavgifter – NOU 2016:5 Quo Vadis?

 • Tapas og alkoholfri drikke

 • For de som ønsker det: Nydalen Bryggeri & Spiseri